انتخاب بازرس شرکت های مسئولیت محدود , سهامی و …

انتخاب بازرس شرکت های مسئولیت محدود , سهامی و … : از رکن های تاثیرگذار و اصلی در شرکت های سهامی انتخاب بازرس می باشد که نمی توان از ان چشم پوشی نمود. سهامداران شرکت ها که صاحبان اصلی شرکت می باشند، برای مدیریت بهتر و باکیفیت تر امور شرکت، هیئت مدیره ای را منصوب می نمایند که با توجه به اختیارات وسیع آنان لازم است افراد دیگری بر این هیئت نظارت داشته باشند و گزارشی از عملکرد امور شرکت و هیئت مدیره به سهامداران تقدیم نماید. بنابراین انتخاب بازرسین از مهمترین امور بعد از ثبت شرکت یا در حین ثبت شرکت می باشد.

نکته مهم در خصوص مدت فعالیت بازرسین در شرکت ها این است که بازرسین برای یک سال مالی انتخاب می شوند که گاهاً با سال شمسی اشتباه گرفته می شود. بسته به این که سال مالی شرکت از چه تاریخی شروع و به چه تاریخی ختم می شود، مدت فعالیت بازرسین متفاوت می باشد. در اکثر شرکت ها و موسسات سال مالی شرکت از اولین روز فروردین ماه شروع و تا آخرین روز اسفند همان سال ادامه می یابد که مدت تصدی بازرسین این شرکت ها نیز به همین صورت می باشد.

انتخاب بازرس

بازرسان شرکت های سهامی

انتخاب اولین بازرسان در شرکت های سهامی توسط مجمع عمومی موسسین و طی صورتجلسه که به امضای کلیه سهامداران می رسد، صورت می گیرد و باقی بازرسان و برکناری آنان نیز از وظایف مجمع می باشد. تعداد بازرسین در شرکت های سهامی می بایست حداقل دو نفر باشد. یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل (با استناد به اساسنامه تنظیم شده) تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای بازرس اصلی، بتواند به صورت موقت وظایفش را انجام دهد.

نکته: برابر ماده ۱۵۰ اصلاحی در صورتی که شرکت سهامی دارای چندین بازرس باشد، میبایست کلیه آن ها یک گزارش تهیه کنند ولی در صورت اختلاف با یکدیگر باید هر یک از اشخاص نظر خود را اعلام نموده و موارد اختلاف را نیز ذکر کنند.

بازرسان در شرکت های مسئولیت محدود:

در شرکت های با مسئولیت محدود هنگامی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند، شرکت موظف به تشکیل هیئت نظار می باشد که مرکب از حداقل ۳ نفر می باشد و وظایف بازرس را در این نوع شرکت ها برعهده دارد. هیئت نظار را مجمع عمومی شرکاء در اولین سال انتخاب مدیریت خود اعلام می نماید و پس از آن می بایست هر ساله سمت هایشان را تمدید و یا اعضاء جدید را انتخاب نمایند. در این نوع شرکت ها هیئت نظار باید از میان شرکاء شرکت انتخاب شوند (برخلاف شرکت های سهامی که باید خارج از اعضاء هیات مدیره باشند). اتخاذ تصمیم نیز با اکثریت آراء صورت می گیرد.

بازرسان شرکت های تضامنی:

از آن جایی که قانون به تمامی شرکاء شرکت های تضامنی این اجازه را داده است که به صورت مستقیم به مداخله و نظارت امور شرکت بپردازند، تعیین بازرس را اجبار ننموده و هر یک از شرکاء می توانند به بازرسی امور شرکت بپردازند. اما در صورتی که شرکاء بخواهند برای نظارت هر چه بیشتر و بهتر شرکت خود بازرس انتخاب نمایند، از نظر قانون این موضوع بلاء مانع می باشد.

وظایف بازرسین:

بازرسان شرکت بر اساس قانون وظایف زیر را در شرکت ها برعهده دارند:

۱. نظارت بر امور هیئت مدیره:

مطابق ماده ۱۴۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بازرسین مکلفند در مورد صحت و درستی  ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند، اظهارنظر نمایند و در صورتی که مدیران مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس موظف است به درخواست سهامدارانی که مالک حداقل یک پنجم سرمایه هستند، مجمع را دعوت نماید. همچنین باید در مورد سهام وثیقه ای مدیران و تعداد این نوع سهام در صندوق شرکت نیز تحقیق و در صورت تخلف به مجمع عمومی عادی اطلاع دهند.

۲. بررسی حساب ها:

بازرسین می بایست به بررسی صورت دارایی و صورتحساب ها و حساب سود و زیان و صحت و سقم اعداد و ارقام موجود در آن ها بپردازند و اصالت اوراق و اسناد را تائید کنند. از دیگر وظایف بازرس می توان به این مورد اشاره کرد که از حقوق صاحبان سهام طبق اساسنامه شرکت اطمینان حاصل کند. زیرا حقوقی نظیر تقسیم سود و حق رای باید عادلانه و مطابق اساسنامه شرکت باشد.

۳. اطلاع رسانی:

بازرس می باست اطلاعات تخصصی مورد نیاز امور بازرسی را دارا باشند به طور مثال پاسخگوی سهامداران و مقامات قضایی در خصوص وضعیت حساب های شرکت باشند و یا گزارش های مختلفی را به مجامع عمومی ارائه نمایند من جمله گزارش جامع و کامل به مجمع عمومی سالیانه که این گزارش باید از ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع در مرکز شرکت جهت مطالعه سهامداران آماده باشد. مادامی که تخلفی در شرکت احراز شود، وظیفه  بازرسین شرکت می باشد که به مراجع قضایی اطلاع دهند.

در صورتی که در شرکت تخلف یا قصوری رخ داده باشد، بازرسین می بایست به اولین مجمع عمومی عادی یا فوق العاده گزارش دهند و چنانچه از وقوع جرم در شرکت مطلع شوند، ضمن تهیه گزارش برای اولین مجمع عمومی، به مراجع قانونی نیز باید اطلاع دهند. چنانچه بازرس از انجام درست این ماموریت سر باز زند، مسئولیت بازرس نسبت به شرکت و ثالث تضامنی نیست و اشتراکی میباشد.

نکته: گزارشاتی که بازرس می بایست به مجمع عمومی فوق العاده بدهد از این قرار است: گزارش افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، گزارش حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه.

نکته: چنانچه مجمع عمومی تعیین بازرسین را انجام نداده باشد یا در صورت امتناع ورزیدن یا ناتوانی بازرسین از دادن گزارش، برابر ماده ۱۵۳ صاحبان سهام می توانند از رئیس دادگاه تقاضا کنند تا طبق مندرجات اساسنامه، بازرسین را انتخاب نماید. بازرسان انتخاب شده توسط دادگاه تا انتخاب بازرس جدید توسط مجمع عمومی عادی باید به وظایف خود عمل کنند.

شرایط انتخاب بازرسین:

نکته مهم در انتخاب بازرس موارد زیر می باشد که هر شخص حقیقی یا حقوقی قادر به انتصاب این سمت نمی باشند. از مواردی که اشخاص نمی توانند به عنوان بازرس منصوب شوند می توان به نکات زیر اشاره نمود:

شرایط انتخاب بازرسین

 1. افرادی که دارای سوءپیشینه کیفری باشن و مرتکب جرم هایی از قبیل: خیانت در امانت، کلاهبرداری و اقدام در حکم آنها، سرقت، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال شده اند.
 2. مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و خویشاوندان سببی و نسبی ایشان.
 3. هر فردی که خود یا همسرش از مدیر عامل یا هیئت مدیره شرکت حقوق دریافت می کند.
 4. اشخاصی که همزمان در موسسات وابسته به دولت یا شهرداری اشتغال داشته یا نماینده مجلس باشند.
 5. افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده باشد.

و مطابق ماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان سمت بازرسی به شرح زیر می باشد:

 1. حسن شهرت داشتن.
 2. درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با مسئولیت بازرسی را دارا باشند.
 3. حداقل ۵ سال سابقه متناسب با وظایف بازرسی داشته باشند.

نکته: درقانون تجارت هیچ گونه منعی در رابطه با انتخاب بازرس از میان سهامداران وجود ندارد.

شیوه عزل بازرسین:

بازرسان در شرکت های سهامی با رای اکثریت حاضران در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده قابل عزل می باشند. لیکن در همان مجمع می بایست جایگزین آنان را معرفی نمایند.

حق الزحمه بازرسین:

طبق ماده ۱۵۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ حق الزحمه بازرسین شرکت بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد و با حجم کار بازرس و البته درآمد شرکت متناسب می باشد.
مدارک لازم برای انخاب بازرسین شرکت

 1. مدارک هویتی مدیران و شرکاء یا سهامداران و بازرسین شرکت مورد نظر (شناسنامه و کارت ملی).
 2. سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه انتخاب بازرس.
 3. مهر شرکت.
 4. مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – میزان آخرین سهام و یا میزان سرمایه هر شخص حقیقی و حقوقی)
 5. با هماهنگی موسسه ذهن ناب تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء یا سهامداران و یا اکثر شرکاء سهامداران در جلسه تعیین شده.
 6. در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود، آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)
 7. صورتی که یکی از شرکاء یا سهامدارن حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه)

هزینه انتخاب بازرسین

 1. حق الوکاله وکیل و حق الثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین.
  ۲. تنظیم و ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین.
  ۳. ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده توسط موسسه.
  ۴. پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه انتخاب بازرسین.
  ۵. تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
  ۶. آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثریت سهامداران یا شرکاء.
  ۷. انتخاب بازرس در شرکت ها و موسسات غیر تجاری در شهرستان ها و شهر هایی به جز تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *