تاریخچه ثبت شرکت خارجی و شعب خارجی در ایران

تاریخچه ثبت شرکت خارجی و شعب خارجی در ایران

ثبت شرکت های خارجی یا شعب آن ها در دو مقطع به طور مختصر در ایران تشریح می شود :

الف)  قبل از انقلاب اسلامی ایران 

ثبت شرکت های خارجی و شعب یا نمایندگی آن ها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده ۳ قانون تجارت راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۱۱ شمسی با اصلاحات بعدی و در رعایت مواد ۴ الی ۹ همان قانون و همچنین ۱ الی ۲۴ نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی صورت می گرفت یا به طور کلی منعی برای ثبت شرکت های خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی برای ثبت شرکت خارجی یا ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.

ب) بعد از انقلاب اسلامی ایران

ثبت شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی آن ها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری ٫ صنعتی ٫ کشاورزی ٫ معادن و خدمات به افراد خارجی مطلقاً ممنوع است تشخیص داده شد و به همین جهت نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه ای مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۱۸ مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سئوال نمودند و شورای نگهبان ٫ قانون اساسی در نظریه مورخ ۱۳۶۰/۰۲/۰۲ خود اعلام داشت:

((شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.))

با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و استیاق شرکت های خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران ٫ دولت لایحه ((اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی)) را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و در نهایت قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به تصویت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت نمایندگی یا شعب نمایندگی خارجی و یا تغییرات شعبه یا تغییرات نمایندگی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.