تغییر آدرس شرکت ها یا موسسات غیر تجاری به منزله جا به جایی آن شرکت و موسسه از محلی به محلی دیگر می باشد. این تغییر آدرس می تواند در یک واحد ثبتی باشد یا از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر باشد.

تغییر آدرس شرکت ، منظور همان نشانی قانونی شرکت و یا آدرس اصلی شرکت محسوب می شود که هنگام ثبت شرکت در یکی از بندهای اساسنامه (اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه) شرکت ذکر شده است. آدرس شرکت می بایست آدرس یک ملک با کاربری اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

تغییر آدرس شرکت

باید توجه داشت که از زمان ثبت شرکت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است. قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت میشناسد و در سامانه های مختلف قابلیت استعلام دارد؛ بنابراین تغییر آدرس یا افتتاح شعبه های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

راهنمای تغییرات : به هر حال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فوق العاده عمومی است. البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود میتوان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه های جدید را به هیئت مدیره سپرد. پیشنهاد می شود که در اساسنامه به جای آدرس دقیق شرکت ، شهر محل اقامت شرکت قید شود تا بابت اخذ پلمپ دفاتر و موارد مشابه مجبور به اصلاح اساسنامه نشوید.

راهنمای تغییر آدرس شرکت ها

جهت تغییر آدرس باید کلیه شرکاء و یا سهامداران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که سهامدارن شرکت (شرکت سهامی خاص) و شرکاء (شرکت مسئولیت محدود) با تشکیل جلسه مجمع یا هیات مدیره تغییر آدرس شرکت را بررسی و نسبت به تغییر آن اتخاذ تصمیم نمایند و صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را مکتوب نموده و همگی ذیل آن را امضاء و ممهور به مهر شرکت می نمایند.

نکته : در صورتی که در بند ۳ اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می تواند توسط تصمیم هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

تغییر آدرس در انواع شرکت ها

از آن جایی که تغییر آدرس در شرکت دارای تشریفات متفاوت می باشد به تفکیک به بررسی آن ها می پردازیم.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر محل در شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مدارک تغییر آدرس شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

  • مدارک هویتی مدیران و شرکاء و سهامداران و بازرسین بر حسب مورد
  • مدارک هویتی شرکت یا موسسه (اساسنامه – شرکتنامه – اظهارنامه – روزنامه تاسیس – روزنامه آخرین تغییرات سمت و امضاء)
  • حضور کلیه سهامداران و شرکاء و بازرسین در جلسه از پیش تعیین شده
  • با هماهنگی موسسه ثبتی ذهن ناب تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء و یا اکثر شرکاء در جلسه تعیین شده
  • تعیین محلی جدید برای انجام فعالیت شرکت و یا موسسه غیر تجاری که دارای کد پستی معتبر باشد

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از ثبت شرکت, ثبت برند؛ قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.

https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2020/05/فرم-تغییرات.pdf

موسسه ثبتی ذهن ناب برای تغییر محل شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

ثبت شرکت ذهن ناب اولین در بهترین ها

پاسخ به سوالات متداول تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت در اختیار کدام مجمع می باشد؟

تغییر آدرس شرکت در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد و در صورتی که مجمع به هیات مدیره تفیض اختیار کرده باشد هیات مدیره هم می تواند تغییر آدرس را انجام دهد.

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد دیگر چند نوبت آگهی ثبتی دارد؟

تغییر آدرس از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر ۲ نوبت آگهی ثبتی ۲ نوبت روزنامه رسمی و ۲ نوبت روزنامه کثیرالانتشار دارد. یک مورد در واحد مبداء آگهی و روزنامه می شود و یک مورد در واحد مقصد.

تغییر آدرس در یک واحد ثبتی چند روزه آگهی می شود؟

حداکثر ۱۰ روزه تغییر آدرس آگهی می شود

بعد از تغییر آدرس چه باید کرد؟

باید به اداره مالیات و بیمه مربوطه مراجعه کرد و این انتقال آدرس را اطلاع داد و داخل سامانه طرح جامع مالیاتی آن را اعمال کرد.