تغییر حق امضا شرکت , تعیین وضعیت حق امضا

تعیین وضعیت حق امضا

باید بگوییم که نحوه تغییر حق امضای شرکت به این شکل می باشد که صاحبان حق امضا ، مجاز به امضا کردن اوراق تعهدآور شرکت مثل چک ، سفته ، برات و عقود اسلامی و اراق عادی و اداری می باشند. می توان حق امضا را در هر دو بخش ( امضای اوراق تعهدآور و امضای اوراق عادی و اداری ) تنها به یک فرد و یا دو فرد مستقل داد. در ضمن می توان در هریک از بخش ها ، این حق را به شکل مشترک به دو شخص اعطا نمود تا اوراق را به شکل متفقاً امضا نمایند.

لازم به ذکر می باشد که ،افراد دارای حق امضا ، توسط هیئت مدیره و از میان اعضای هیئت مدیره ، سهامداران ، سهامدارنی که عضو هیئت مدیره می باشند ، برگزیده می شوند. اغلب حق امضای اوراق عادی به مدیر عامل و حق امضای تعهدآور به مدیر عامل و افراد مجاز دیگر اعطا می گردد.

در حالت کلی باید بگوییم که شرکت ها بعد از ثبت نیازمند ایجاد یک سری تغییرات می شوند. از جمله یکی از این تغییرات مجاز ، تغییر حق امضای مجاز شرکت می باشد. اعمال تغییر گفته شده در حیطه اختیارات هم هیئت مدیره و هم مجمع عمومی فوق العاده می باشد. هیئت مدیره و مجمع عمومی قادر می باشد که حق امضا را از شخصی سلب و به شخص دیگری اعطا کند.

تغییر حق امضا شرکت

ثبت تغییرات شرکت خود را به ما بسپارید :

۰۹۱۲۲۹۳۸۲۱۸ – ۰۲۱۸۸۶۶۰۵۸۱

مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضای مجاز شرکت:

  • تصویر مدارک شناسایی اعضای شرکت
  • تصویر آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
  • تصویر آگهی تغییرات شرکت ( در صورت موجود بودن)

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت

  1. تنظیم نمودن صورت جلسه مبنی بر تغییر حق امضای مجاز شرکت
  2. تکمیل نمودن فرم های اداری مربوطه
  3. ارائه نمودن مدارک و فرم ها به اداره ثبت شرکت ها
  4. برطرف کردن ایرادهای وارد شده
  5. تایید نهایی
  6. صادر کردن پیش آگهی تغییر حق امضای مجاز شرکت
  7. منتشر کردن آگهی مذکور در روزنامه رسمی

هزینه تغییر حق امضای شرکت

لازم به ذکر می باشد که در واقع میزان هزینه تغییر حق امضای شرکت ، برابر هزینه ثبت یک صورت جلسه است که برای آگاهی از هزینه ثبت تغییرات شرکت ، شما می توانید فرم استعلام هزینه را تکمیل کرده و آن را ارسال کنید تا در طی یک پیامک جواب خود را دریافت نمایید.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]