ثبت ایده های فکری و رایانه ای

به جای مالکیت معنوی٬ بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه شده عبارت INTELLECTUAL PROPERTY می باشد که به معنای دارایی و یا مالکیت ذهنی و فکری می باشد و مالکیتی است که ناشی از فکر می باشد.

مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مانند صندلی که قابل لمس به شمار می رود ولی یک موزیک٬ فیلم٬ طرح صنعتی اختراع از جنس فکر هستند و قابل لمس نمی باشند اگر چه در یک شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که از این فرآیند پدید آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد. مالکیت فکری به محتوی و نفس اثر تعلق پیدا می کند و صاحب اثر مالک آن است. به طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می دهد. یکی دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود.

انواع مالکیت فکری

کتاب٬ انواع اجرا ها (اجراهای هنری خوانندگی٬ نوازندگی و ….) ٬ نقاشی٬ برنامه های رادیو و تلویزیونی٬ فیلم های ویدئویی٬ تصاویر٬ علائم تجاری ٬ اختراعات ٬ نشانه های جغرافیایی٬ نام شرکت ها ٬ فرمول های شیمیایی٬ گونه های گیاهی٬ عطرها و …. محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آن ها مالکیت فکری حضور دارد.

باید توجه داشت که تعدادی از مواردی که نام بردیم باید به مرحله تولید رسیده باشد تا قابلیت ثبت داشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مالکیت فکری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مالکیت فکری و رایانه ای

  • شناسنامه و کارت ملی صاحبان امتیاز.
  • کارت پایان خدمت متقاضی.
  • نمونه از درخواست موضوع مورد نظر.
  • مجوزی برای ثبت موضوع مورد نظر که شامل جواز کسب و یا جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری می باشد.
  • کارت بازرگانی برای مواردی که احتیاج به صادرات یا واردات دارند.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت ایده های فکری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.