ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدت طول می کشد ؟ هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود چقدر است ؟ پاسخ سوالات خود را در راهنمای گام به گام زیر پیدا کنید .پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت مسئولیت محدود برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود خود به نکاتی در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بگیرید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعریف می شود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

تعریف ساده از شرکت با مسئولیت محدود

تعریف ساده از شرکت با مسئولیت محدود به اینگونه می باشد که برای امور تجاری که حداقل وجود دو شریک در آن ضرورت دارد که شرکاء ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

موضوع شرکت مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ موضوع شرکت مسئولیت محدود فقط برای امور تجاری تشکیل می شود.

نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب کرد.

تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ تعداد شرکاء در شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعیین می شود:

در شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکاء بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. باید توجه داشت که هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء آن بیشتر از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت ناظر بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه ‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.‌ هیأت ناظر باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند.

حداکثر تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است , بنابر این حدی برای حداکثر شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است. عموماً رابطه شرکاء در شرکت بامسئولیت محدود با یکدیگر رابطه نزدیک می باشد و از نوع خانوادگی می باشد.

افراد زیر ۱۸ سال به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌ توانند شریک و عضو شرکت با مسئولیت محدود شوند.

تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۵ تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود به این صورت باید قید شود:

در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود در غیر اینصورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌ مقررات آن خواهد بود. ‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.

به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ شرکت و هر جایی که نام شرکت آورده می شود باید در کنار نام شرکت عبارت با مسئولیت محدود قید شود.

در حال حاضر به علت وجود ثبت شرکت های زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی موسسه ثبتی ذهن ناب می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند.

ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکاء در کنار نام شرکت٬ نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکاء می باشد. در اداره ثبت شرکت ها بعد از تعیین نام شرکت ٬ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن شرکت محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای شرکت خود انتخاب نماید.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ۵ نام را برای موسسه ثبتی ذهن ناب مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در زمان تاسیس

طبق قانون تجارت مواد ٬۹۶ ٬۹۷ ٬۹۸ ۱۰۲ و ۱۱۲ سرمایه شرکت با مسئولیت در زمان تاسیس به اینصورت است:

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه ‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه ‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره در آید.

سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

به زبان ساده می توان گفت سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید به مدیر عامل شرکت تسلیم شود و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ کند. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید در قبال سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری اخذ شود.

محل قانونی شرکت با مسئولیت محدود

محل قانونی شرکت با مسئولیت محدود همانجایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

آدرس شرکت با مسئولیت محدود

شعب شرکت با مسئولیت محدود

شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه می توان در ابتدای تاسیس٬ شعب شرکت با مسئولیت محدود را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار شرکت با مسئولیت محدود

روزنامه کثیرالانتشار شرکت با مسئولیت محدود می تواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد.

روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار با توجه به تعداد کادر و انتخاب نوع روزنامه تعیین می گردد ولی روزنامه رسمی فقط تعداد کادر ملاک تعیین قیمت آن می باشد.

برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی هایی که روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت هایی که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی شرکت با مسئولیت محدود

سال مالی شرکت با مسئولیت محدود اصولاً از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کنند و یا بعضی از شرکت ها سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی شرکت های با مسئولیت محدود

اوراق قانونی شرکت های با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد که می بایست به امضاء شرکاء و اعضاء هیات مدیره و بازرسین رسیده باشد:

 1. شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود
 2. تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 3. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
 5. صورتجلسه هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود.
 6. اقرارنامه مدیران و در صورت لزوم بازرسان شرکت با مسئولیت محدود

این اوراق برای هر شرکت متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های با مسئولیت محدود ندارد.

با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء هیات مدیره شرکت کلیه اوراق قانونی شرکت با مسئولیت محدود را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع تنظیم و ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

وظایف مجمع عمومی موسس شرکت بامسئولیت محدود

وظایف مجمع عمومی موسس شرکت بامسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

 1. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن
 2. تصویب طرح اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و در صورت لزوم اصلاح آن
 3. انتخاب اولین مدیران شرکت با مسئولیت محدود
 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد

نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

 • شرکتنامه تنظیم شده توسط موسسه
 • تقاضانامه تنظیم شده توسط موسسه
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء هیات مدیره
 • مدارک هویتی هیات نظار (در صورتی که تعداد اعضاء بیشتر از ۱۲ نفر باشد)
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع اساسنامه
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت
 • اخذ کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر
 • حق الثبت شرکت با مسئولیت محدود که با توجه به سرمایه تعیین می گردد
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت با مسئولیت محدود (اساسنامه٬ اظهارنامه٬ شرکتنامه٬ صورتجلسه موسسین٬ صورتجلسه هیات مدیره)
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده توسط موسسه
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت تازه تاسیس
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی
 • ثبت شرکت بامسئولیت محدود در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ذهن ناب

در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید٬ فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و به همراه مدارک هویتی اعضاء هیات مدیره و شرکاء برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت شرکت با مسئولیت محدود شما به ثبت برسد.

آموزش ثبت برند pdf

برای اطلاع از قیمت ثبت شرکت با مسئولیت محدود بعد از تکمیل و ارسال فرم فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمایئد تا تفاوت را احساس کنید.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه٬ چه مقدار سهام و چه تعداد سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

بعد از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد و همچنین ظرف مدت ۲ ماه برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و یا تغییرات شرکت با مسئولیت محدود شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

ثبت شرکت ذهن ناب اولین در بهترین ها