ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی مراحل خاصی در که به اختصار توضیح داده می شود.

تعریف شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که سرمایه ثابت ندارد و با توجه به امکان خروج٬ ورود و اخراج اعضاء سرمایه شرکت مرتباً در معرض تغییرات است.

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ شرکت تعاونی تولید به این صورت تعریف می شود:

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ شرکت تعاونی مصرف به این صورت تعریف می شود:

شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :

 • فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
 • تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

انواع شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی از لحاظ نوع فعالیت به پنج دسته تقسیم می شوند:

 • شرکت های تعاونی تولید

شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی٬ دامداری٬ دامپروری٬ پرورش و صید٬ شیلات٬ صنعت٬ معدن٬ عمران شهری و روستایی و عشایری و …. فعالیت می نمایند.

 • شرکت های تعاونی توزیع

شرکتی است که در امور به تهیه و توزیع کالا٬ مسکن٬ خدمات و سایر نیازمندی های اعضای گروه فعالیت می نمایند.

 • شرکت های تعاونی چند منظوره.
 • شرکت های تعاونی اعتباری.
 • شرکت های تعاونی متعارف.
 • عضویت در شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت

شرکت های تعاونی عام

شرکتی است که عضویت در آن ها برای همه آزاد می باشد و موسسین یا شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزیش سرمایه شرکت٬ سهام آن را به عموم عرضه نمایند.

شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروه خاصی (از قبیل: کارگران٬ کارمندان٬ کشاورزان٬ دانشجویان٬ ایثارگران٬ زنان٬ مشاغل خاص و …) آزاد باشد٬ بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

موضوع شرکت تعاونی

موضوع شرکت تعاونی می تواند موضوع تجاری و غیر تجاری باشد. در اصل شرکت تعاونی, مشارکتی است که عده ای افرادی که هم صنف یا تناسبی مناسب دارند (همسایه٬ دوست٬ خویشاوند یا همشهری هستند) برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می کنند. مانند درمانگاه های خیریه. لازم به ذکر است که کلیه  شرکت های تعاونی برای موضوع شرکت خود احتیاج به مجوز از مرجع ذی صلاح را دارند.

تعداد اعضاء در شرکت های تعاونی

در شرکت های تعاونی تعداد اعضاء هیات مدیره حداقل ۷ نفر می باشد و برای حداکثر تعداد اعضاء حدی تعیین نشده است. لازم به ذکر است از بین این ۷ نفر ۳ نفر به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب می شوند.

نام شرکت های تعاونی

با توجه به مجوزی بودن شرکت های تعاونی٬ نام شرکت تعاونی از مرجع ذی صلاح مجوز تعیین نام اخذ می کند و بابت تعیین نام شرکت های تعاونی٬ مرجع مجوز دهنده ابلاغیه تعیین نام را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال می کنند و در صورت تکراری نبودن نام٬ شرکت تعاونی تعیین نام می گردد.

سرمایه شرکت تعاونی

سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن بانام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌تعهد نموده است. میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از‌ یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.

تامین سرمایه در شرکت های تعاونی

تمام سرمایه به وسیله اعضاء تامین می شود. قسمتی از سرمایه که حداقل ۵۱ درصد می باشد به وسیله اعضاء تامین می گردد و مابقی (۴۹ درصد) آن به وسیله نهادهای عمومی یا دولتی در اختیار شرکت گذاشته می شود.

محل قانونی شرکت تعاونی (محل اصلی شرکت)

در شرکت های تعاونی آدرس شرکت در مرحله اول توسط مرجع صدور مجوز فعالیت مورد بازدید و تایید قرار می گیرد و در صورتی که آدرس شرکت مورد تایید باشد باقی مراحل صدور مجوز پیش می رود. مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعاونی

روزنامه کثیر الانتشار شرکت های تعاونی را مرجع صادر کننده مجوز مشخص می کند و باید توجه کنید که روزنامه کثیرالانتشار هر شرکت میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت شرکت تعاونی

مدت فعالیت شرکت تعاونی به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت هایی که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی شرکت های تعاونی

سال مالی اکثر شرکت ها از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس خیریه که آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کنند و یا بعضی از شرکت ها سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارند که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و زیر نظر مرجع صادر کننده مجوز باشد و به شرح زیر می باشد:

 • شرکتنامه شرکت تعاونی.
 • اساسنامه شرکت تعاونی.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت تعاونی.
 • صورتجلسه هیات مدیره شرکت تعاونی.
 • مجوز مرجع ذی صلاح.

این اوراق برای هر شرکت متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های تعاونی ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء شرکت کلیه اوراق قانونی شرکت تعاونی را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی به شرح زیر می باشد:

 • شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء و سهامداران.
 • کپی مدارک تحصیلی هیئت موسس.
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس.
 • گواهی عدم سوء پیشینه هیئت موسس و شرکاء.
 • امضاء اساسنامه و فرم های مربوطه.
 • مجوز های لازم جهت تاسیس شرکت تعاونی از مرجع ذی صلاح.

هزینه ثبت شرکت تعاونی

هزینه ثبت شرکت تعاونی شامل موارد زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت تعاونی.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت تعاونی از جلمه اساسنامه و شرکتنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • مجوز توسط موکل اخذ میگردد.
 • انجام امور سیستمی مجوز اخذ شده توسط موکل.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده تعاونی.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • ثبت شرکت تعاونی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته ثبت شرکت تعاونی زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می شود و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو٬ چه مقدار سرمایه و چه مقدار سهم الشرکه داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق به موسسه حساب می شود.

در صورتی که تمایل به تاسیس شرکت تعاونی دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید٬ فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و شرکاء برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت شرکت تعاونی شما به ثبت برسد.

بعد از ثبت شرکت تعاونی ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد و همچنین ظرف مدت ۲ ماه برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

سوالات متداول در زمینه شرکت های تعاونی

نکاتی در مورد شرکت های تعاونی

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ثبت شرکت تعاونی و یا تغییرات شرکت تعاونی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.