شرکت دارویی چیست ؟

شرکت های دارویی ، به شرکتهای تولید کننده ، وارد کننده و شرکتهای فوریتی واردات دارو که صلاحیت آنها مطابق قانون به تأیید رسیده و مجوز فعالیت آنها صادر شده است، اطلاق می گردد. در نتیجه شرکت های دارویی هم می توانند اقدام به تولید دارو بکنند و هم واردات و صادرات دارو و هم در مواردی توزیع دارو که باید هر یک از این موارد بصورت جداگانه در اساسنامه ذکر شده باشد.

شرایط تأسیس شرکت دارویی

به موجب قانون هر شخص حقوقی که در اساسنامه آن ، موضوع توزیع دارو قید شده باشد می تواند بر اساس ضوابط درخواست تأسیس شرکت پخش سراسری یا شرکت پخش استانی نماید. تعداد شرکتهای پخش سراسری با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر ۵ سال یک بار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد.

ثبت شرکت دارویی

ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش دارویی

بعد از تائید مدارک لازم و تأیید کمیسیون قانونی ، موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و با احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تأیید مجدد موضوع در کمیسیون ، مجوز فعالیت بصورت یکساله صادر می شود و در صورت تداوم شرایط ، مجوز اولیه به مدت ۲ سال دیگر تمدید می شود و چنانچه روند مطلوب عملکرد شرکت بعد از پایان سال سوم محرز گردد ، پروانه تأسیس شرکت صادر می شود.عدم تداوم شرایط و امکانات مندرج در این آیین نامه سبب لغو مجوز فعالیت شرکت پخش توسط کمیسیون قانونی خواهد شد.

صدور موافقت اصولی ، مجوز فعالیت و پروانه ی تأسیس و مسؤل فنی شرکت پخش بر اساس ضوابط پس از احراز وجود امکانات شرایط و الزامات ، با تصویب کمیسیون قانونی انجام می گیرد. اعتبار این موافقت اصولی اولیه ۶ ماهه است که متقاضی مکلف است در این مدت نسبت به معرفی امکانات و شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت اقدام نماید. در غیر اینصورت موافقت اصولی لغو می گردد. کلیه مراحل صدور موافقت اصولی ، صدور تمدید مجوز و پروانه تأسیس و تأیید شعب و … توسط کمیسیون قانونی ماده ۲ معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام خواهد شد.

مستندات شرکت داروئی

در زمان ارائه درخواست تاسیس شرکت دارویی و پخش دارویی مدیر عامل شرکت باید مستنداتی را اماده و ارائه نماید. این مستندات عبارتند از:

 • درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری – استانی دارو.
 • تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو.
 • تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و تغییرات آن.
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
 • نداشتن سابقه ی سوء فعالیت در امور دارویی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • فرم تکمیل شده تعهدنامه شرکت.
 • معرفی نامه کتبی معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه.
 • معرفی مسئول فنی شرکت داروئی

مسئول فنی و مدیر عامل می تواند یک نفر باشد (با توجه به تشخیص و تائید کمیسیون ماده ۲۰ امکان پذیر می باشد.)

در رابطه با شرکتهای پخش سراسری و استانی همانگونه که اشاره شد با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر ۵ سال یک بار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد.

این شرکت ها صرفاً مجاز به توزیع داروهایی هستن که مجوز ورود به بازار را از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دریافت کرده باشند.

برای صدور پروانه تأسیس شرکت پخش سراسری – استانی ، رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه ، تداوم شرایط مطلوب توزیع به همراه درخواست مدیر عامل شرکت و ارایه فیش بانکی ، واریز مبالغ اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمانی و آموزشی پزشکی الزامیست.

شرایط لازم برای عوامل شرکت دارویی

شرایط لازم برای اعضاء هات مدیره  مدیر عامل شرکت داروئی به شرح زیر می باشد :

 • تابعیت ایرانی.
 • متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی.
 • ارایه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمات یا گواهی اشتغال کار نیروهای مسلح.
 • حسن سابقه خدمت و فعالیت و توانمندی های لازم در حوزه دارو با تأیید کمیسیون قانونی.
 • ارایه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز شرکت دارویی

مدارک لازم جهت تمدید مجوز شرکت داروئی به شرح زیر می باشد :

 • درخواست کتبی مدیر عامل شرکت.
 • تداوم شرایط مطلوب انبار و توزیع دارو.
 • تداوم حضور فیزیکی و فعال مؤسسان فنی.
 • همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای مربوطه.
 • افزایش شعب یا نمایندگی های شرکت به حداقل ۲۰ شعبه.

شرایط تمدید مجوز فعالیت پخش استانی

شرایط تمدید مجوز فعالیت پخش استانی به شرح زیر می باشد :

 • درخواست کتبی مدیر عامل شرکت.
 • تداوم شرایط مطلوب توزیع و همکاری با دانشگاه مربوطه با تأیید معاونت غذا و دارو.
 • تداوم حضور فیزیکی و فعال مسؤل فنی در شرکت.
 • همکاری با وزارت بهداشت و درمان پزشکی و معاونت غذا و دارو.

تاسیس شرکت دارویی

با دریافت مجوزهای لازم و داشتن شرایط مطلوب لازم مدیر عامل و یا هیئت مدیره می تواند درخواست و تقاضایی هم برای ثبت شرکت داشته باشد. در نظر داشته باشید فعالیت در حوزه دارو و درمان حتما نیاز به مجوز دارد و بدون داشتن شخصیت حقوقی هم نمی توانید این فعالیت ها را انجام دهید.

باید توجه داشت که بهترین نوع شرکت برای شرکت های داروئی شرکت های تضامنی هستند.

تعین نام شرکت داروئی

در اسم شرکت داروئی تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بایدبعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء) یا ( و برادران) قید شود.

به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ شرکت و هر جایی که نام شرکت داروئی آورده می شود باید در کنار نام شرکت داروئی عبارت تضامنی قید شود.

در حال حاضر به علت وجود ثبت شرکت های زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی موسسه ثبتی ذهن ناب می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند.

برای ثبت شرکت تضامنی باید حداکثر ۵ نام را برای موسسه ثبتی ذهن ناب مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

محل قانونی شرکت داروئی

مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

شعب شرکت داروئی

شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدای تاسیس شرکت ٬ شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار شرکت داروئی

روزنامه کثیرالانتشار هر شرکت میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید.

از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکنند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

سال مالی شرکت داروئی

سال مالی اکثر شرکت ها از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود.مثل مدارس و دانشگاه ها که سال مالی آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه می باشد و یا بعضی از شرکت ها سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

از طرفی شرکت های داروئی باید در زمان های مقرر تمدید های لازم را انجام دهند در غیر این صورت شرکت داروئی اجازه فعالیت را ندارد.

هزینه ثبت شرکت داروئی

هزینه ثبت شرکت داروئی شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت شرکت داروئی.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت شرکت دارئی از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت ثبت شده داروئی.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • مجوز که توسط موکل اخذ میگردد و موسسه در این راستا همراه موکل می باشد.
 • انجام امور سیستمی مجوز اخذ شده توسط موکل.
 • ثبت شرکت داروئی در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت دارویی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.