ثبت شرکت سرمایه گذاری , فروش شرکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری

کسانی که اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری می کنند ،هدف شان از تشکیل شرکت سرمایه گذاری مدیریت مالک سهام شرکت های زیر مجموعه خود نمی باشد و در خریدن سهام ، دارای دیدگاه بلند مدت نمی باشند. و به محض اینکه سودی را که مد نظر دارند ، کسب کنند ، سهام یک شرکت را به فروش می رسانند و سهام دیگر شرکت ها را می خرند و یا در صورتی که در یک مدت کوتاه شاهد کاهش ارزش سهام باشند آن سهام را به فروش می رسانند. شرکت های سرمایه گذاری در پی به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار می باشند و قاعدتا تنها باید سرمایه گذاری خود را در سهام پذیرفته شده در بورس انجام دهند.

در شرکت های سرمایه گذاری ، تنها ورود و خروج سرمایه به شکل افزایش و یا کاهش سرمایه و با سپری شدن تشریفات مندرج در قانون تجارت انجام می گیرد. در شرکت های سرمایه گذاری چنانچه فرد سرمایه گذار تصمیم داشته باشد که از شرکت خارج شود ، بایست واحد سرمایه گذاری خود را به فرد دیگری انتقال دهد و در صورتی که فردی بخواهد سهم خود را در شرکت افزایش دهد ، باید سهمی را که در نظر دارد از دیگر سهامداران بخرد.

ثبت شرکت سرمایه گذاری

انواع مختلف شرکت های سرمایه گذاری :

شرکت های سرمایه گذار

این نوع از شرکت ها تولیدی یا خدماتی بوده و از راه تولید و درآمد به دست آمده از عملیات اجرایی خود را با ایده های گوناگون و غیر تخصصی صرف خرید سهام دیگر شرکت ها نموده و حداقل انتظاری که دارند ، کسب سود مناسب می باشد. به این نوع از شرکت ها سرمایه گذار گفته می شود.این شرکت ها به غیر از داشتن تولید تنها از منظر جایگاه به دست آوردن سود بیشتر ، پول و سرمایه خود را در دیگر بنگاه ها سرمایه گذاری می نمایند. به این معنی که به غیر از فعالیت های اصلی خود از محل سود یا درآمد های کسب شده فروش به این امر مشغول می باشند.

شرکت های سرمایه گذاری

این نوع از شرکت ها هم شرکت هایی می باشند که هدف از تاسیس آن ها ، سرمایه گذاری در شرکت ها با حضور افراد متخصص میباشد . کسانی که می دانند به چه نحوی شرکت های گوناگون را تجزیه و تحلیل نمایند ، چه موقعی اقدام به خرید کنند ، و به چه میزان از سهام شرکت های دیگر دست یابند یا چه زمانی سهام خریداری شده را جهت به دست آوردن سود واگذار نمایند. اصلی ترین فعالیت این گونه شرکت ها به صورت تخصصی خرید و فروش سهام شرکت های بورسی یا غیر ب.رسی می باشد.در شرکت های سرمایه گذاری ، مدت زمانی که برای هر سهم صرف می گردد چند ساعت یا چند ماه می باشد ولی غالبا ً بر اساس دیدگاه کوتاه مدت روی یک سهام اقدام می نمایند.

مدارم مورد نیاز برای ثبت شرکت سرمایه گذاری:

 1. ارائه اساسنامه شرکت
 2. فتوکپی مدارک شناسایی هیئت مدیره و صاحبان امضای شرکت.
 3. ارائه اسم ، تاریخ ، محل و شماره ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها.
 4. ارائه لیست تمامی شرکا و میزان سهام آنها.
 5. اعلام کردن سرمایه
 6. ارائه کردن مدارک نشانگر احراز شرایط مشخص شده در جواز.

مراحل مختلف دریافت جواز شرکت سرمایه گذاری:

 1. فردی که متقاضی ثبت شرکت سرمایه گذاری می باشد ، باید درخواست خود را بر اساس فرم ” تقاضای صدور مجوز تاسیس سرمایه گذاری ” به همراه فرم ” پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیئت مدیره نهاد مالی” که به وسیله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهادی جهت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار کامل شده است را ارسال نماید.
 2. چانکه سازمان با تاسیس شرکت سرمایه گذاری موافق باسد ، شرکت باید مدارک اعلام شده به وسیله سازمان را ظرف مهلت مقرر شده تکمیل نماید. پس ازتکمیل مدارک مد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت در اداره ثبت شرکت ها را صادر می نماید.
 3. بعد از اعلام موافقت با تاسیس شرکت سرمایه گذاری ، در مهلت مقرر شده متقاضی باید اقدام به ثبت شرکت کند و مستندات مربوط به آن را به سازمان تسلیم کند. پس از ثبت نهاد مالی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ،شرکت مدارک لازم برای ثبت را به سازمان ارائه می دهد و در صورتی که شرایط مورد نیاز جهت دریافت جواز فعالیت را داشت ، مجوز فعالیت شرکت صادر می گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سرمایه گذاری پس از دریافت جواز:

 1. ارائه نمودن جواز شرکت و امضاء اقرارنامه.
 2. ارائه اساسنامه شرکت و امضاء آن به وسیله تمام سهامداران.
 3. ارائه کپی برابر اصل مدارک هویئتی صاحبان سهام و بازرسان به همراه عکس.
 4. ارائه اصل گواهی نداشتن سابقه کیفری اعضای هیئت مدیره.
 5. ارائه سه نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ، امضاء شده به وسیله مدیرانی که به وسیله مجمع انتخاب شده اند.
 6. ارائه سه نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسیسن شرکت و امضاء تمام سهامداران.
 7. ارائه سه نسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سرمایه گذاری و امضاء تمام سهامداران.
 8. ارائه گواهی پرداخت ۳۵% سرمایه شرکت سرمایه گذاری.

موسسه ثبتی حقوقی ذهن ناب با کادری مجرب آماده می باشد تا کلیه مراحل ثبت انواع مختلف شرکت ها برای شما عزیزان در اسرع وقت انجام دهد لطفا با ما تماس برقرار کنید.