ثبت شرکت و راهنمای نحوه ثبت شرکتها در ایران به همراه توضیح کامل مراحل و شرایط تاسیس شرکت و تشریح کامل مدارک و هزینه های ثبتی انواع شرکت ها در ایران توسط مشاور.

در این مقاله با مواردی از قبیل ثبت شرکت, مراحل ثبت شرکت, نحوه ثبت شرکت, راهنمای ثبت شرکت, مدارک ثبت شرکت و هزینه ثبت شرکت آشنا می شوید.

تعریف ثبت شخصیت حقوقی

ثبت شرکت در موسسه ثبتی ذهن ناب زیر نظر متخصصین و کارشناسان ثبت شرکت صورت می پذیرد و در قبال تمامی مراحل و شرایط ثبت انواع شخصیت حقوقی راهنمایی و مشاوره تلفنی به صورت رایگان صورت می پذیرد.

همانطور که از ریشه کلمه شرکت مشخص می باشد به معنای شریک شدن اشخاص حقیقی و یا حقوقی در انجام هر نوع فعالیت (تجاری یا غیرتجاری و بازرگانی و فعالیت های دیگر) می باشد که با هم دست شدن با یکدیگر به نتیجه دلخواه و مورد نظر برسند. در ایران انواع مختلف شرکت ها وجود دارد ولی در کمترین حالت موجود حداقل ۲ شریک جهت تاسیس یک شخصیت حقوقی لازم می باشد تا با کنار هم قرار گرفتن بتوانند تشکیل یک مجموعه حقوقی را بدهند. تقسیم سود با توجه به کسر هزینه و توافق شرکاء امکانپذیر می باشد.

درصورتی که تمایل دارید به صورت تلفنی از مشاوره رایگان ما برخوردار باشید می توانید باشماره های تماس زیر با ما ارتباط برقرار نمایید و یا فرم زیر را پر کنید و برای ما ارسال نمایید کارشناسان ما در موسسه ثبتی ذهن ناب با شما در اسرع وقت تماس خواهند گرفت.

ثبت شرکت

شخصیت حقوقی در ایران به دو دسته اصلی شرکت های مدنی و شرکت های تجاری تقسیم می شوند.

ذهن ناب اولین در بهترین ها

شرکت های مدنی شرمت های هستند که چند مالک در یک شیء واحد٫ شریک شده و امر مربوط به آن را به صورت مشارکتی اداره می کنند. اینگونه شرکت ها نیازی به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ندارند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.

با توجه به عدم ثبت٫ نیازی به تعیین و استقرار اقامتگاه و تابعیت ندارند و موضوع فعالیت شرکت های مدنی غیرتجاری می باشد و همواره سود و زیان به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می گردد.

با توجه به این موضوع که در قانون تجارت تعریف دقیقی از شرکت های تجاری ارائه نداده است می توان شرکت تجاری را از اجتماع اشخاص حقیقی و حقوقی که برای کسب سود به فعالیت خاص می پردازند اطلاق کرد. در شرکت ها تجاری نقسیم سود به نسبتی که در اساسنامه تعیین و تکلیف شده است صورت می پذیرد و از زمانی که در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسد دارای شخصیت حقوقی می گردد.

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری به شرح زیر می باشد:

 • شرکت سهامی (شرکت سهامی خاص, شرکت سهامی عام )
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی (شرکت تعاونی مصرف, شرکت تعاونی تولید)

کلیه شرکت های ذکر شده که تسلط ثبت و تغییرات آن ها طبق شرایط ذکر شده در قانون تجارت صورت می پذیرد می بایست تحت موضوعیت تجاری و یا بازرگانی شکل گیرد. حال با دسته بندی های ذکر شده به تعریف مختصر انواع شرکت های تجاری به صورت تفکیک شده می پردازیم.

شرایط ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت در ایران با توجه به قانون تجارت حداقل با ۲ شخصیت حقیقی و یا حقوقی امکان پذیر می باشد. انواع شخصیت های حقوقی رایج قابل ثبت به شرح زیر می باشد:

 1. شرکت سهامی خاص
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت نسبی
 4. شرکت تضامنی
 5. موسسات غیر تجاری

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اشخاصی که دارای صلاحیت ثبت شخصیت حقوقی می باشند به شرح زیر می باشند:

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی مجاز.
 • وجود چند شرکت در یک شرکت واحد به عنوان شریک و یا سهامدار.

شرایط ثبت شرکت

توجه داشته باشید که عدم سوء پیشینه و اشخاصی که دارای شغل دولتی هستند و همچنین اشخاصی که مدیریت عاملی شخصیت حقوقی دیگری را بر عهده دارند می تواند در تاسیس شرکت مشکل ایجاد کند.

ثبت شرکت در ایران

با توجه به گسترده بودن کشور عزیزمان ثبت شرکت در ایران در تمامی شهر های مختلف تحت نظارت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری همان شهر صورت می پذیرد و هیچ تفاوتی بین شهر ها جهت ثبت و یا تاسیس شرکت وجود ندارد.

ثبت شرکت در ایران به دو دسته تقسیم می شود که یه شرح زیر می باشد:

 1. ثبت شخصیت حقوقی در انواع شهر ها
 2. ثبت شخصیت حقوقی در مناطق آزاد تجاری

جهت ثبت شرکت در کلیه شهر ها و شهرستان های ایران می توانید به مقاله ثبت شرکت در شهرستان ها مراجعه کنید.

نحوه ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت را با توجه به موارد ذکر شده می توان به این صورت اعلام کرد. در ابتدا متقاضی تصمیم به ثبت شرکت می گیرد و شرکاء و سهامداران و بازرسین و هر شخصیت دارای سمت خود را انتخاب می کند و توسط موسسه پیش فاکتوری جهت اعلام قیمت ارسال می گردد که منجر به قرارداد می گردد. بعد از ارسال کلیه مدارک هویتی اشخاص, اوراق مورد نظر تنظیم و ثبت می گردد و تعیین نام صورت می پذیرد. اوراق تنظیم شده و تائید شده توسط اداره ثبت شرکت های جهت امضاء به متقاضی تحویل داده می شود. بعد از تحویل اوراق توسط متقاضی کلیه اوراق جهت بررسی کارشناسان اداره ثبت برای آن اداره محترم ارسال می گردد.

نحوه ثبت شرکت یا تاسیس شخصیت حقوقی به اینصورت می باشد که بعد از تصمیم در زمینه مراحل ثبت شخصیت حقوقی که پیشتر توضیح داده ایم اوراق نهائی را جهت تائید نام شخصیت حقوقی برای اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت اینترنتی ارجاع می زنیم. پس از گذشت ۲۴ ساعت کاری نتیجه نام های ارسال شده تعیین و تکیلف می شود و یکی از نام ها مورد تائید اداره قرار می گیرد (درصورتی که تائید نام انجام نشد مجدد این پروسه تائید نام طی شود).

پس از تائید نام در شرکت های سهامی ابتدا افتتاح حساب انجام شود سپس مانند کلیه شخصیت های حقوقی اوراق به اداره ارسال می کنیم تا مورد بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری انجام شود.

در نهایت به بعد از تائید اوراق با مراجعه به اداره ثبت آگهی ثبتی و اوراق تائید شده را تحویل و به باقی امور از جمله پرداخت های قانونی و اخذ کد اقتصادی و همچنین اخذ گواهی ارزش افزوده می پردازیم.

نحوه ثبت شرکت

بعد از تائید اوراق و تحویل اوراق به متقاضی, می بایست نسبت به پرداخت های قانونی و اخذ پلمپ دفاتر اقدام شود. در نهایت با ثبت نام طرح جامع مالیاتی و اخذ کد اقتصادی, شرکت می تواند فعالیت خود را شروع کند.

مهمترین مورد در مراحل ثبتی شخصیت حقوقی انتخاب شریک و یا شرکاء مناسب جهت تاسیس شخصیت حقوقی می باشد. شریک مناسب باعث می شود چالش های پیش روی شرکاء کمتر باشد و همچنین شرکاء بتوانند به موضوع فعالیت شخصیت حقوقی بیشتر تمرکز کنند.

موضوع فعالیت شخصیت حقوقی به دو دسته مجوزی و غیرمجوزی تقسیم بندی می شود. درصورتی که موضوع فعالیت شخصیت حقوقی مجوزی باشد در ابتدا می بایست مجوز های لازم را اخذ کند.

در زمان تاسیس شخصیت حقوقی می بایست موضوع فعالیت را به گونه ای تنظیم و ثبت نمود که شرح تمامی فعالیت های شرکاء باشد. در تعیین موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در زمان تاسیس مواردی که جزء تصمیمات شرکاء جهت انجام فعالیت می باشد می بایست ذکر شود و همچنین مواردی از جمله اخذ وام و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و مواردی از این قبیل به صورت اختیاری اضافه می گردد.

کامل بودن موضوع فعالیت به متقاضی تاسیس شخصیت حقوقی این اختیار را می دهد تا در زمان های مختلف به مشکل بر نخورد.

با توجه به نوع شخصیت حقوقی در زمان تاسیس سرمایه تعیین و انتخاب شده توسط شرکاء و یا سهامداران متفاوت می باشد. به عنوان مثال سرمایه شرکت سهامی خاص به صورت قطعات سهام که به صورت نقدی و غیرنقدی تقسیم می شود و در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به صورت سهم الشرکه که به صورت نقدی و غیرنقدی می باشد خلاصه می شود.

جهت تعیین میزان سرمایه شرکت در شرف تاسیس می بایست حتماً به میزان آورده شرکاء استناد شود حال این آورده می تواند نقدی و یا غیرنقدی و یا حتی تجربه شریک متقاضی ثبت شخصیت حقوقی باشد.

سرمایه شخصیت حقوقی نقش تعیین کننده ای در زمان انحلال, اخذ وام, شرکت در مناقصات و مزایدات داشته باشد.

اقامتگاه شخصیت حقوقی محلی می باشد که شخصیت حقوقی در آن به فعالیت خود می پردازد. این محل می تواند جزء دارایی های غیرنقدی کارشناسی شده و یا اجاره ای باشد. اقامتگاه شخصیت حقوقی می بایست اداری و یا تجاری باشد و در غیر اینصورت متقاضی در زمان اخذ کد اقتصادی و طرح جامع مالیاتی و همچنین اخذ کارت بازرگانی به مشکل بر می خورد.

اصولاً شخصیت حقوقی جهت انجام فعالیتی به تاسیس می رسد حال این زمان می تواند محدود به انجام پروژه ای خاص و یا به صورت نامحدود تعیین گردد.

سال مالی اکثر شخصیت های حقوقی بر اساس سال شمسی محاسبه می گردد و از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه می باشد و در موسسات آموزشی اصولاً سال مالی از ابتدای مهر هر سال شروع و به پایان شهریور ختم می گردد و همچنین شخصیت های حقوقی که سال مالی آن ها بر اساس سال میلادی تعیین گردد در ابتدای سال مالی میلادی شروع و در پایان سال مالی میلادی هم خاتمه می یابد.

در شخصیت های حقوقی ارکانی جهت اداره شخصیت حقوقی تعیین می شوند و شخصی به عنوان نماینده قانونی و تام الاختیار تعیین می گردد. شخصیت های تعیین شده جهت برگزاری جلسات خود نیاز به تشریفات خاصی می باشند. ولی در ابتدا انواع جلسات رایج را بیان می کنیم:

 • مجمع عمومی موسسین
 • مجمع عمومی
 • مجمع عمومی فوق العاده
 • مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • هیئت مدیره
 • هیئت امناء

جهت برگزاری جلسات تمامی شرکاء و افرادی که دارای سمت می باشند می بایست حضور داشته باشند. درصورتی که کلیه اشخاص حضور داشته باشند نیازی به تشریفات دعوت نمی باشد. (طبق اساسنامه تعیین و تکلیف شده است)

ولی درصورتی که حتی یک شریک و یا سهامدار در جلسه حاضر نشود می بایست جلسه تشکیل شده توسط آگهی دعوت و یا ارسال دعوتنامه کتبی و یا ارسال ایمیل(طبق اساسنامه) تشکیل شود.

لازم به ذکر است نحوه اداری جلسات با توجه به نوع شخصیت حقوقی و موارد ذکر شده در اساسنامه متفاوت می باشد و همچنین مرجع دعوت کننده از سهامداران و یا شرکاء هیئت مدیره شرکت می باشد.

ولی درصورت عدم همکاری هیئت مدیره می توان با درخواست کتبی از بازرسین (در صورت وجود) و یا با تشریفات خاص توسط شرکاء و یا سهامداران دعوت به برگزاری جلسه انجام گردد.

در شخصیت حقوقی هر شخص وظیفه خاص خود را دارد و این وظیفه طبق اساسنامه تعیین و تکلیف شده است. اشخاصی که در اکثر شخصیت های حقوقی مشترک می باشند به شرح زیر می باشد (لزوماً تمامی شخصیت های نام برده در شخصیت حقوقی دارای سمت نخواهند بود):

 1. مدیر عامل
 2. رئیس هیئت مدیره
 3. نائب رئیس هیئت مدیره
 4. عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره
 5. بازرس و یا بازرسین شخصیت حقوقی
 6. خزانه دار

با توجه به اساسنامه تنظیم شده نحوه تقسیم سود تشریح داده شده است که در ماده های مربوطه اساسنامه نحوه تقسیم آن به همراه ذخیره های قانونی ذکر شده است در نتیجه این موضوع با توجه به اساسنامه متغییر می باشد.

در تمامی شخصیت های حقوقی انحلال به استناد ماده ۱۴۱ قانون تجارت انجام خواهد شد و لازم به ذکر می باشد که انحلال شخصیت حقوقی می بایست ظرف مدت ۵ روز جهت تائید اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت در ایران به دو دسته اوراق ثبت شرکت و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت که برای اداره ثبت شرکتها ارسال می شود تقسیم بندی می شود که در زیر هر دو مورد را به صورت کامل و جامع توضیح می دهیم.

مدارک ثبت شرکت

اوراق ثبت شرکت

با توجه به این موضوع که چه نوع شخصیت حقوقی را به ثبت می رسانیم کاملاً متفاوت می باشد. توجه داشته باشید که امکان دارد اوراق ثبت شرکت با نام های مشابه در هر شخصیت حقوقی شناسائی شوند ولی در ماهیت با هم تفاوت های زیادی دارند.

به عنوان مثال اساسنامه شرکت سهامی خاص با اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود از لحاظ نام یکسان می باشند ولی در نگارش اساسنامه با هم بسیار تفاوت دارند از جمله تفاوت های این دو تعداد ماده های هر اساسنامه و نحوه تقسیم وظایف هر شخص می باشد.

اوراق شخصیت حقوقی

اوراق ثبت شخصیت حقوقی در ایران به صورت زیر تفکیک می شوند

 • رسید پذیرش تاسیس شخصیت حقوقی
 • برگه تائید نام تاسیس شخصیت حقوقی
 • اساسنامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • اظهارنامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • تقاضانامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه هیئت مدیره در زمان تاسیس
 • صورتجلسه هیئت امناء (در موسسات غیرتجاری)

مدارک تاسیس شرکت

مدارک ثبتی شخصیت حقوقی با هم یکسان می باشد و هیچ فرقی ندارد چه نوع شخصیتی به ثبت برسد. مدارک ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

 1. مدارک هویتی سهامداران و یا شرکاء در زمان تاسیس.
 2. مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره خارج از سهامداران و یا شرکاء باشند.
 3. مدارک هویتی بازرس یا بازرسین در صورت وجود خزانه دار.
 4. درصورتی که شریک یا سهامدار حقوقی باشد اوراق شخصیت حقوقی که دارای اعتبار و تمدید شده باشد به همراه معرفی نامه شخصیت حقوقی برای نماینده خود که دارای شماره و تاریخ اعتبار باشد.
 5. کد فراگیر درصورتی که سهامدار یا شریک یا عضو هیئت مدیره فرد غیر ایرانی باشد.
 6. امضاء وکالتنامه وکیل درصورتی که پرونده تاسیس شرکت توسط وکیل انجام شود.
 7. ارائه مجوز در صورتی که موضوع شرکت مجوزی باشد.
 8. افتتاح حساب بانکی و پرداخت های قانونی قبل از ثبت و ارائه شماره شباء.
 9. گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره شخصیت حقوقی.
 10. اعلام کد پستی معتبر اداری و یا تجاری جهت اقامتگاه شخصیت حقوقی.
 11. اعلام کد پستی معتبر جهت اعلام آدرس سهامداران یا شرکاء و اعضاء هیات مدیره و بازرسین.
 12. اعلام شماره تماس همراه به نام اعضاء هیئت مدیره.

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت یا مراحل تاسیس شخصیت حقوقی به دو دسته مراحل قبل از ثبت شرکت و مراحل بعد از ثبت شرکت تقسیم بندی می شود که به تشریح کامل آن ها می پردازیم:

مراحل ثبت شرکت

مراحل قبل از ثبت شرکت

مراحل قبل از ثبت شرکت و یا اولین مرحله تاسیس شرکت یا شخصیت حقوقی تصمیم گیری در زمینه تاسیس هر نوع شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت های حقوقی با منفعت مالی و سود تاسیس می گردند.

در موارد زیر مراحل ثبت شرکت را قبل از ثبت یا تاسیس به صورت کامل تشریح داده ایم. با ما همراه باشید:

کلیه مدارک ثبتی که در این مقاله به صورت کامل تشریح داده شده که شامل مدارک هویتی کلیه سهامداران و شرکاء و تمامی افراد صاحب سمت را به موسسه تحویل می دهید و شروع به ثبت سامانه تاسیس شخصیت حقوقی متقاضی می پردازیم.

با توجه به نوع شخصیت حقوقی مورد درخواست تاسیس متقاضی, اوراق تاسیس توسط کارشناسان موسسه ثبتی ذهن ناب تنظیم می شود.

اوراق ثبت شخصیت حقوقی در ایران به صورت زیر تفکیک می شوند:

 • رسید پذیرش تاسیس شخصیت حقوقی
 • برگه تائید نام تاسیس شخصیت حقوقی
 • اساسنامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • اظهارنامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • تقاضانامه تاسیس شخصیت حقوقی
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه هیئت مدیره در زمان تاسیس
 • صورتجلسه هیئت امناء (در موسسات غیرتجاری)

بعد از تکمیل مدارک هویتی و تنظیم اوراق ثبتی و تائید کلیه سهامداران یا شرکاء میبایست اوراق برای اداره ثبت شرکت ها به صورت پست ارسال گردد. از تمامی اوراق تائید شده شخصیت حقوقی ۲ سری امضاء شده داخل پاکت پستی اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی کارشناسان آن اداره محترم می بایست ارسال گردد.

اوراقی که در اکثر شخصیت های حقوقی یکسان می باشد به شرح زیر می باشد:

 • رسید پذیرش اینترنتی
 • ابلاغیه تائید نام
 • اساسنامه
 • اظهارنامه یا تقاضانامه
 • شرکتنامه
 • مجمع عمومی موسسین
 • هیئت مدیره شخصیت حقوقی
 • هیئت امناء شخصیت حقوقی در موسسات غیر تجاری

تنظیم اوراق تمامی شخصیت های حقوقی به دلیل رعایت موارد قانونی نیاز به مشاوره ثبتی با متخصص امور ثبتی می باشد تا اگر در آینده شرکاء یا سهامداران به مشکلی برخورد کنند خلاء قانونی نباشد.

بعد از ارسال اوراق تاسیس به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می بایست نسبت به تحویل اوراق تائید شده (درصورت تائید اوراق) شخصی که جهت این مهم انتخاب شده است به اداره ثبت شرکتها مراجعه و تمامی اوراق ارسال شده و آگهی ثبتی را تحویل بگیرد.

توجه داشته باشید تمامی اوراق ارسال و تائید شده دارای مهر اداره ثبت شرکتها باشد و از ۲ نسخه ارسال شده یک نسخه به متقاضی برگشت داده می شود و نسخه دوم در اداره ثبت شرکت ها بایگانی می شود.

در حفظ و نگهداری این اوراق تمام تلاش خود را داشته باشید به دلیل این موضوع که المثنی اوراق تاسیس بسیار روند پیچیده ای دارد.

مراحل بعد از ثبت شرکت

حال شما شرکت یا شخصیت حقوقی خود را به ثبت رسانده اید و دغدغه این موضوع را دارد که بعد از ثبت شخصیت حقوقی چه مراحلی می بایست طی شود و موسسه ثبتی ذهن ناب به تشریح کلی این موارد پرداخته است.

در موارد زیر مراحل و پروسه بعد از ثبت شرکت به صورت کلی تشریح داده شده است:

در شرکت های سهامی خاص افتتاح حساب در زمان تاسیس شرکت انجام می شود و میزان سرمایه تعهدی در همان حساب بلوک می شود ولی در باقی شخصیت های حقوقی بعد از زمان تاسیس و با در دست داشتن اوراق شخصیت حقوقی با مراجعه به یکی از بانک های مجاز داخلی می بایست به افتتاح حساب اقدامات لازم انجام شود.

جهت افتتاح حساب می بایست تمامی افرادی که صاحب امضاء مجاز می باشند در بانک مورد نظر حضور داشته باشند و همچنین روزنامه رسمی و آگهی ثبتی تاسیس شخصیت حقوقی همراه افراد صاحب امضاء باشد.

پس از تاسیس شخصیت حقوقی می بایست نسبت به پرداخت روزنامه ها و اخذ پلمپ دفاتر ظرف مدت ۱۰ روز اقدام شود. در غیر اینصورت در روند تاسیس مشکلاتی از جمله عدم دریافت پلمپ دفاتر از تاریخ تاسیس مشمول متقاضی می گردد.

بعد از ارسال و تائید اوراق توسط اداره ثبت شرکت ها می بایست جهت تحویل شخصی به آن اداره محترم مراجعه کند و بعد از تحویل اوراق به پرداخت های قانونی از جمله روزنامه رسمی (اجباری) و کثیرالانتشار (اختیاری) و همچنین پلمپ دفاتر اقدام شود.

به موازات این موارد می بایست به صورت اینترنتی طرح جامع مالیاتی اخذ گردد و بعد از تائید و ثبت آن (به ماده ۴۵ برسد) نسبت به اخذ کداقتصادی شخصیت حقوقی اقدام گردد.

توجه داشته باشید که این پروسه می بایست حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی انجام گردد.

مهمترین مورد بعد از ثبت شخصیت حقوقی اخذ کپی برابر اصل تمامی اوراق تائید شده ثبتی می باشد چرا که این اوراق دگرباره صادر نخواهد شد مگر به صورت المثنی.

نسبت به هر تغییر در شخصیت حقوقی اقدامات لازم را انجام دهید به عنوان مثال اگر شریک و یا سهامداری افزایش سرمایه ای حتی بسیار اندک انجام می دهد طی صورتجلسه ای آن را ثبت و به اداره ثبت شرکت ها ارجاع دهید و یا حتی درصورت تغییر آدرس شخصیت حقوقی آن را به سرعت به ثبت برسانید تا در زمان پلمپ دفاتر به مشکل بر نخورید.

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت یا ثبت شخصیت حقوقی را می توان به دو دسته هزینه های قانونی و اجرت موسسه ثبت شرکت ذهن ناب تقسیم بندی کرد.

هزینه ثبت شرکت

هزینه های قانونی از جمله مواردی می باشد که توسط اداره ثبت شرکت ها, روزنامه رسمی جمهوری اسلامی, روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شده جهت نشر آگهی های شخصیت حقوقی, پرداخت حق الثبت سرمایه شرکت, پلمپ دفاتر قانونی و مواردی از این قبیل اعلام نمود, که در تمامی موارد هزینه ها از طرف ادارات دولتی نام برده شده تعیین و تکلیف می گردد.

هزینه های موسسه جهت انجام کلیه روند با هر میزان سرمایه و هر تعداد سهامدار و شریک در موسسه ثبتی ذهن ناب رقم ثابت می باشد که در هیچ یک از مراحل خارج از پیش فاکتور ارسال شده تغییری ایجاد نخواهد شد.

هزینه ثبت شخصیت حقوقی در موسسه ثبتی ذهن ناب بنا به توافق می باشد و برای شهرستان ها با رقم کمتر از تهران صورت می پذیرد.

پیشنهاد ما به متقاضیان اینگونه می باشد که از موسسه ذهن ناب پیش فاکتور را دریافت کنند و نسبت به پیش فاکتور ارسالی توسط موسسه ذهن ناب از باقی موسسات و وکلا قیمت را استعلام کنند تا به رقابتی بودن قیمت در موسسه ذهن ناب یقین پیدا کنند.

در نهایت هزینه ثبت شرکت در ایران به دو دسته هزینه های اداره ثبت شرکتها و هزینه های جاری ثبت شرکت توسط موسسه می باشد.

هزینه های اداری ثبت شرکت

هزینه های اداری ثبت شخصیت حقوقی در ایران به شرح زیر می باشد:

 • تهیه پاک پستی جهت ارسال اوراق به اداره ثبت شرکتها
 • هزینه ارسال اوراق از اداره پست به اداره ثبت شرکتها
 • تهیه پوشه در اداره ثبت شرکتها جهت تحویل به کارشناس اداره
 • پرداخت حق الثبت تاسیس به نسبت سرمایه
 • پرداخت روزنامه رسمی تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه ثابت می باشد
 • پرداخت روزنامه کثیر الانتشار تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه های متغییر و اختیاری می باشد.
 • پرداخت هزینه پلمپ دفاتر شخصیت حقوقی

هزینه های جاری ثبت شرکت

هزینه های جاری ثبت شخصیت حقوقی با توجه به امور محول شده به موسسه ثبتی ذهن ناب متغیر می باشد. لازم به ذکر است تمامی مواردی را که توضیح داده ایم توسط موسسه پیش خواهد رفت و متقاضی نیازی ندارد که وقت و زمان خود را صرف این موارد کند. هزینه های جاری به شرح زیر می باشد:

 1. تنظیم کلیه اوراق قانونی شخصیت حقوقی
 2. ثبت کلیه اوراق تنظیم شده شخصیت حقوقی
 3. وکالت پرونده ثبت شخصیت حقوقی
 4. تحویل اوراق از اداره ثبت
 5. به اتمام رساندن پروسه تاسیس شخصیت حقوقی.

آموزش ثبت شرکت

خیلی از افراد دوست دارند قبل از اینکه اقدام به ثبت شرکت خود کنند اطلاعات کاملی از انواع شرکت ها داشته باشند در این زمینه منابع زیادی در اینترنت و انواع سایت های موسسه ثبت شرکت موجود است ولی بدون شک بیش از 90 درصد از این اطلاعات ناقص می باشند و در نهایت کاربران نمی توانند آن چیزی را که قصد داشتند بدست بیاورند.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل تمامی شرکت هایی که می توانید در ایران ثبت کنید را به صورت مختصر معرفی کنیم بی شک بعد از مطالعه دقیق این مقاله شما اطلاعات زیادی در مورد انواع شرکت ها و نحوه ثبت آن ها در اداره ثبت شرکت ها کسب خواهید کرد لذا از کاربران عزیز می خواهیم قبل از اینکه سوالی را مطرح کنند بطور کامل این مقاله را مطالعه نمایند و همچنین در انتهای صفحه این مقاله را به صورت pdf  برای دانلود گذاشته ایم.

در ابتدا به تشریح هریک از شرکت ها و انواع آن به صورت اختصار می پردازیم تا به آشنایی کلی از شخصیت های حقوقی برسیم.

راهنمای ثبت شرکت

ابتدا نوع شخصیت حقوقی خود را انتخاب کنید. تمامی مدارک هویتی شرکاء یا سهامداران و اعضاء هیات مدیره و بازرسین و هر شخص حقیقی و حقوقی دارای مقام در شرکت را تکمیل شده داشته باشید به سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه کنید.

راهنمای ثبت شرکت

تمامی مراحل را تکیمل کنید و سمت های اشخاص حقیقی و حقوقی شخصیت حقوقی را تکمیل کنید. تمامی موارد مربوط به شخصیت حقوقی از جمله سرمایه, تعداد اعضاء هیئت مدیره, نحوه تشکیل جلسات, نحوه انحلال, اقامتگاه شخصیت حقوقی و در کل تمامی موارد مربوط به شخصیت حقوقی را تکمیل کنید و سپس تعیین سمت و حق امضاء و به طور کل اعضاء هیئت مدیره را تعیین و تکلیف کنید.

سپس اوراق قانونی را تنظیم و برای اداره ثبت شرکتها ارسال کنید و در پایان منتظر جواب کارشناس باشید.

مزایای ثبت شرکت

ثبت شرکت دارای مزایای خاصی در ایران عزیزمان می باشد که می توان به صورت موردی به اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی, شرکت در نمایشگاه ها, برپایی غرفه در نمایشگاه های داخلی و خارجی, بازریابی هدفمند, بازارسازی آینده نگرانه, برگزاری سمینار, برگزاری کنفرانس, برگزاری همایش, پژوهش و انجام پروژه های تحقیق و توسعه, شرکت در مزایده و مناقصه و در نهایت اخذ و اعطاء نمایندگی را نام برد.

تمامی موارد ذکر شده می تواند طرف مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی باشند. پس می توان گفت که مزایای ثبت شرکت بسیار می باشد.

یکی از مزایای بسیار مهم برای ثبت شرکت افتتاح حساب می باشد که درصورتی که سهامدار یا شریک شخص حقوقی خارجی باشد می تواند افتتاح حساب به نام شرکت و به پشتیبانی شخص خارجی صورت پذیرد و شخص خارجی قادر به دریافت کارت بانکی به خودش می شود.

دیگر مزیتی که ثبت شرکت ها دارد ایجاد شرایط اصولی بین شرکاء و سهامداران داخل شرکت و افراد ثالث می باشد.

معایب ثبت شرکت

در خصوص معایب ثبت شرکت موارد چندانی قابل بیان نیست. به دلیل این موضوع که در تمام دنیا اشخاص حقوقی دارای ماهیت و اعتبار بهتر و بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند. ولی با این حال می توان به معایب ثبت شرکت با این دید وارد شد که درصورتی که شراکت به مشکل بخورد و یا شرکاء یا سهامداران با هم مشکلی پیدا کنند می بایست از طریق قانونی آن را پیگیری کرد.

یا می توان به مشکلات مالیاتی اشاره کرد که اعضاء هیات مدیره در قبال آن ها مسئول خواهند بود و یا هزینه نگهداری شرکت آگر با درآمد های شرکت همخوانی نداشته باشد می بایست از سرمایه شخصی تامین هزینه نمود.

حال با نکاتی که ذکز شد متوجه این موضوع می شویم که معایب ثبت شرکت بیشتر از آنکه به ماهیت ثبتی شرکت بازگردد به تصمیمات سهامداران یا شرکاء و اعضاء هیات مدیره طلاقی پیدا می کند. در نتیجه در ابتدای ثبت شرکت یکی از مهترین موارد, پیدا کردن شریک خوب می باشد تا در آینده نزدیک یا دور به مشکل نخورید.

مراحل گام به گام ثبت شرکت

اولین مرحله در ثبت شرکت تصمیم بابت ثبت شرکت جهت سود و منعفت می باشد. بعد از این مرحله پیدا کردن شریک مناسب و در میان گذاشتن تصمیم و موضوع فعالیت که دارای منفعت و سود باشد مورد بررسی قرار می گیرد. بابت ثبت هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی اختیاج به سرمایه اولیه, تعیین اقامتگاه شرکت, تعیین وظایف شرکاء یا سهامداران و اعضاء هیات مدیره و بازرسین می باشد.

توجه به این موضوع که هر شریک یا سهامدار نسبت به آورده خود دارای سرمایه باشد بسیار مهم می باشد. حتی ارزش گذاری آورده شرکاء بسیار مهم می باشد.

بعد از تصمیم گیری در مورد موارد فوق تهیه اوراق تاسیس شخصیت حقوقی و امضاء آن ها و ارسال به اداره ثبت اقامتگاه شرکت صورت می پذیرد. در صورت تائید اوراق توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت شما تاسیس و می بایست به پرداخت هزینه های قانونی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنید.

توجه داشته باشید که اشخاص حقیقی که تصمیم به ثبت انواع شرکت با هر موضوعی را دارند به دلیل اینکه از موارد قانونی و قانون تجارت اطلاعی ندارند شاید دچار مشکل شوند. در نتیجه ثبت هرگونه شخصیت حقوقی را به موسسه ثبت شرکت ذهن ناب بسپارید.

انواع مدارک ثبت شرکت

مدارک ثبت شرکت به سه دسته مدارک قبل از ثبت و مدارک در حین زمان ثبت و مدارک بعد از ثبت تقسیم بندی می شود.

مدارک قبل از ثبت شرکت مدارکی می باشد که متقاضیان می بایست قبل ز ثبت به موسسه تحویل دهند از جمله آن ها می توان به مدارک هویتی شرکاء یا سهامداران و تکمیل فرم تاسیس با توجه به توافق شرکاء یا سهامدارن تائید می شود که توسط موسسه در اختیار متقاضی قرار می دهند اشاره کرد.

مدارک در حین زمان ثبت شرکت می توان به موارد قانونی از جمله موضوع فعالیت شخصیت حقوقی, تنظیم اوراق قانونی شخیت حقوقی و امضاء کلیه اوراق توسط متعهدین اشاره کرد. بعد از تنظیم اوراق توسط موسسه و تائید اوراق توسط متقاضی اوراق در سامانه بارگذاری می گردد. و بعد از تائید نام و افتتاح حساب برای اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

مدارک ثبت شرکت بعد از ثبت را می توان به اینگونه تعریف نمود که اوراق تهیه و ارسال شده برای اداره ثبت شرکت ها بعد از تائید می بایست پرداخت های قانونی از جمله پرداخت روزنامه رسمی و کثیر الانتشار, اخذ پلمپ دفاتر سال جاری, پرداخت حق الثبت اداره ثبت شرکت ها و اداره مالیات نسبت به سرمایه اعلامی و تشکیل پرونده کد اقتصادی اشره کرد.

۱۱ گام ثبت شرکت

۱۱ قدم تا ثبت شرکت را به صورت خلاصه می توان به شرح ذیل اعلام نمود:

حداقل تعداد شرکاء برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد و حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت‌ های سهامی خاص ۳ ‌نفر است.

در گام اول باید شریک مناسبی برای خود پیدا کنید. مسئولیت هر سرمایه ‌گذار در شرکتی با مسئولیت محدود به اندازه میزان سرمایه شرکاء می باشد. کسی که سرمایه بیشتری در شرکت دارد حق رأی بالاتری هم دارد و به همین نسبت مسئولیت بالاتری در پرداخت دیون و بدهی‌ های شرکت.

به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید. در این سامانه به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ذهن ناب مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می‌شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید و به مرحله بعدی بروید.

اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم‌ ها باید بنویسید. مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید. گزینه (گام‌ بعدی) شما را به مرحله بعد می ‌رساند.

حالا باید نام شرکت را در فرم (نام و نوع شخص حقوقی) وارد کنید. در این قسمت باید به ‌ترتیب اولویت ۵ نام برای شرکت انتخاب کنید تا از بین آن ها یکی تأیید شود. انتخاب اسم برای شرکت باید و نباید‌ های خاص خود را دارد.

اول این که این اسم نباید تکراری باشد و همچنین استفاده از اسامی مخفف شده که مربوط به اداره‌های دولتی است ممکن نمی باشد و تنها با کسب مجوز از آن ها امکان ‌پذیر است و همچنین نام های خارجی فقط به نماینده قانونی شرکت ها داده می شود با توجه به برگه نمایندگی آنها از شرکت مادر. در انتهای این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می‌شود.

مدت و موضوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز در مرحله بعدی است. در مورد این اطلاعات قبلاً با شرکاء و سهامداران خود مشورت کنید. برای مشخص کردن مدت فعالیت شرکت یکی از گزینه های محدود یا نامحدود را باید انتخاب کنید. اما برای راحتی در انتخاب موضوع فعالیت, سامانه فهرستی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

برای مثال فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و موارد دیگر در این فهرست گنجانده شده‌اند. یادتان باشد که برخی از فعالیت‌ها نیاز به مجوز دارد که برای ثبت شرکت آن را هم باید تهیه کنید.

این قسمت با مشخصات مرکز اصلی در سایت معرفی شده است. در اینجا لازم است نشانی ‌ای برای محل دفتر شرکت ارائه بدهید، همچنین شماره تماس و کدپستی که باید کد پستی شما با کد پستی روی قبوض و آدرس شرکت و سامانه همخوانی داشته باشد.

اگر هنوز مکانی برای شرکت انتخاب نکرده‌اید, می‌ توانید نشانی منزل خود یا یکی از شرکاء یا سهامداران را در این بخش ثبت کنید. به یاد داشته باشید تمام مدارکی که از طرف اداره ثبت شرکت‌ها برای شما ارسال می‌شود در ‌‌نهایت به همین نشانی خواهد آمد.

در بخش سرمایه شخص حقوقی سایت اداره ثبت‌ شرکت‌ ها باید تکلیف میزان سرمایه شرکت را مشخص کنید. در شرکت‌ های سهامی تعداد سهم و ارزش اسمی آن هم در این فرم وارد می‌شود.

برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۰۰ هزار تومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه‌ ای از اعتبار شرکت است.

بنابراین عده‌ ای برای آغاز به‌ کار شرکت سرمایه ۱۰ میلیون تومانی در نظرمی‌ گیرند (پیشنهادی می باشد که بنا به خواسته موکل قابل تغییر است).

حالا باید در فرمی که در مرحله بعد پیش رویتان قرار می ‌گیرد مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را وارد کنید.

اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰ نفر شود باید فرمی را که از پیش در سایت بارگذاری شده دریافت و اسامی و مشخصات افراد را در آن وارد کنید و در CD فایل اکسل آن را بارگذاری کنید و برای اداره ثبت ارسال کنید.

در این بخش اطلاعات شناسنامه‌ ای و همچنین آدرس پستی و شماره تماس این افراد ثبت و ذخیره می‌شود.

گام بعدی پر کردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شرکاء و سهامداران است. با انتخاب نام هر یک از اعضاء مشخص می ‌کنید که آن فرد چه تعداد سهام دارد. نوع سهام در حقیقت گزینه ‌ای است که در آن نقدی یا غیر نقدی بودن سرمایه‌ مشخص می‌ شود.

سمت اشخاص و ارتباط آ‌ن ها با یکدیگر در فرم‌ های مراحل بعد ثبت می‌ شود. منظور از ارتباط اشخاص با یکدیگر, مشخص بودن وکیل و موکل و قیم قانونی و ولی و … در ارتباط با شرکاء و سهامداران و اعضای شرکت است.

اگر قرار است شرکت شما شعبه ‌هایی هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به این قسمت مشخصات این شعب وارد شود.

البته درصورتی که هنوز تکلیفی برای این موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد می ‌توان معرفی شعب را به زمانی دیگر موکول کرد و در فرم قسمت شعب, گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب کنید.

بعد از روشن کردن تکلیف شعب شرکت و سمت اشخاص در آن, باید به سراغ تعیین سال مالی شرکت بروید و در مرحله بعد فرم مربوط به ‌صورتجلسه را تکمیل کنید.

پس از تأیید اطلاعات، از شما خواسته می‌شود که اساسنامه و شرکتنامه و صورتجلسه و اظهارنامه را در سایت بارگذاری کنید. اساسنامه و شرکتنامه شرکت‌ ها, فرم‌ های پیش‌ فرض دارند که فقط باید آن ها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می‌ توانید قوانین مخصوص شرکت‌ خودتان را به آن اضافه کنید.

حالا باید تصویری برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سایت اداره ثبت شرکت ‌ها بارگذاری کنید. از اینجا به بعد کار اصلی‌ تان تمام است و فقط باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت‌ ها از شما بخواهد مدارک را برای آن ها ارسال کنید.

بنا به تجربه ای که ما داریم این فرم های پیش فرض برای همه جوابگو نخواهد بود چون این فرم ها فرم های پایه ای می باشد که باید توسط وکیل یا مشاور شما را راهنمایی کرد و سیستم قادر به این مسئله نمی باشد. شما با مشاوره با مشاوران موسسه ثبتی ذهن ناب می توانید به موارد جامع دست پیدا کنید که در آینده به مشکل برخورد نکنید.

هر مشکل شما برای شما هزینه بر خواهد بود که در این راستا موسسه ما به شما کمک شایانی خواهد کرد.

بعد از تأیید تمام مدارک, شماره ثبت شرکت به شما داده می‌شود. با دریافت این شماره, فقط یک قدم تا آغاز فعالیت شرکت‌ تان باقی می‌ ماند. باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کنید. شما در آینده برای هرکاری که بخواهید انجام دهید اصل یا کپی برابر اصل این آگهی را لازم دارید.

در آگهی‌ ای که چاپ می ‌کنید اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را مطرح می‌کنید. حدود ۱۴ روز کاری بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمی  آگهی ثبت شرکت در آن درج می‌ شود. بعد از تحویل روزنامه ها و کلیه مدارک از اداره ثبت شرکت ها باید دفاتر پلمپ روزنامه و کل را از اداره ثبت شرکت هاف درخواست و اخذ نمائید.

تبریک می‌گوییم, کار ثبت شرکت شما در یک دوره ۲۰ روزه به پایان رسیده است و شرکت را ثبت کرده اید و می توانید فعالیت خود را شروع کنید.

چرا موسسه ثبتی ذهن ناب ؟

ثبت شرکت ذهن ناب در سال 1390 با مدیریت آقای کامیار کبریتی و گروهی از متخصصین حوزه ثبتی با هدف ارائه خدمات تخصصی ثبتی تاسیس شده است. از این رو با وجود متخصصین با تجربه این اطمینان در بین مشتریان حاصل شده است که خدماتی که موسسه ارائه می کند کاملاً تخصصی و حرفه ای با رعایت تمام موازین فنی و حقوقی انجام می گیرد. همواره مشتری مداری و استفاده از روش های نوآورانه و خلاق در انجام امور ثبتی در خط و مشی ثبت شرکت ذهن ناب قرار دارد.

زمان گرانبهاترین منبع هر شخص و شرکت است لذا به وقت مشتریان خود ارزش و احترام می گذاریم و در پیشبرد اهداف شما مشتریان گرامی تمام تلاش خود را می کنیم که در کمترین زمان ممکن امور ثبتی متقاضی را انجام دهیم.

خصوصیات مثبتی که موسسه ذهن ناب نسبت به باقی موسسات ثبتی دارد به شرح زیر می باشد:

زمان بندی پرونده

اهمیت زیادی به وقت مشتری می دهیم و برایمان قابل احترام است, لذا در کمترین زمان ممکن امور ثبتی مشتریان را انجام می دهیم.

مسئولیت پذیری

در قبال خدماتی که ارائه می کنیم و انجام کار ثبتی مشتریان مسئولیت پذیر هستیم و اولویت کاری ما رضایت مشتری می باشد.

از لحاظ هزینه

شفافیت در هزینه برای مشتریان اولویت موسسه ثبتی ذهن ناب است و تمام هزینه ها به صورت مرحله ای و پیشرفت کار دریافت می شود.

کیفیت خدمات

تجربه و تخصص بالای مشاورین و کارشناسان ما در موسسه ثبتی ذهن ناب موجب ارئه کیفیت بالای خدمات شده است. دوباره کاری نداریم.

مشاوره های ثبتی

ارائه مشاوره کاملاً تخصصی و حرفه ای توسط بهترین کارشناس امور ثبتی با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ثبت شرکت و برند.

رضایت مشتریان

جهت گسترش فعالیت موسسه همیشه تصمیمات مدیریت بر محوریت رضایتمندی مشتری (مشتری مداری) انجام می گیرد.

موسسه ثبتی ذهن ناب پیشرو در امور ثبتی

اولین در بهترین ها هستیم.

ثبت را با ما تجربه و تغییرات را به ما بسپارید.

فاصله ما تا شما یک کلیک می باشد.

فرم ثبت شرکت

فرم تاسیس شرکت. zip

25 مگابایت

فرم ثبت شرکت زیر را تکمیل و جهت بررسی و مشاوره رایگان با موسسه تماس بگیرید. بعد از بررسی فرم ثبت شرکت موسسه با متقاضی تماس حاصل می کند.

[iphorm id=”3″ name=”فرم تاسیس شخصیت حقوقی”]

https://zehnenaab.com/?p=179
لازم است 8دیدگاه تأیید شود.
6 پاسخ
 1. مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی گفته:

  سلام
  اول از همه خیلی تشکر میکنم از وب سایت عالی که دارید . و واقعا به سوالاتی که پرسیده میشه با دقت و حوصله جواب میدید .
  سوال من این هست که من از چند موسسه قیمت پرسیدم جهت ثبت شرکت سهامی خاص هر شرکتی قیمت متفاوتی بهم گفته . و در خیلی از موارد اختلاف فاحشی بوده فقط می خوام دلیلش رو بدونم . چرا اینقدر هزینه ثبت شرکت در موسسات متفاوت است . ؟

  • کامیار کبریتی
   کامیار کبریتی گفته:

   با سلام
   در مورد هزینه های می توان گفت که نسبت به تعهدات اجرائی متفاوت می باشد. در صورتی که می خواهید قیمت ها را به صورت ریز مشاهده کنید با موسسه تماس بگیرید و پیش فاکتور دریافت کنید تا بتوانید قیمت ها را مقایسه و تصمیم گیری صحیح را انجام دهید.

 2. بهزاد مقتدر
  بهزاد مقتدر گفته:

  سلام
  برای استارت آپ یک کسب و کار در حوزه بازاریابی اینترنتی چه شرکتی بهتر است ثبت کنیم ؟ من از خیلی جاها پرسیدم و دو نوع شرکت را پیشنهاد کردن شرکت سهامی خاص + شرکت با مسئولیت محدود . می خواستم ببینم نظر شما چی هست . لطفا راهنمایی کنید ؛ همچنین هزینه ثبت شرکت چقدر است ؟ هزینه شرکت سهامی خاص با هزینه مسئولیت محدود فرق می کند ؟

  • کامیار کبریتی
   کامیار کبریتی گفته:

   با سلام
   شرکت سهامی خاص٫ اگر تعداد شرکاء بیشتری دارید و اینکه دایره فعالیت شرکتی که می خواهید تاسیس کنید بزرگ است؛ می تواند گزینه بهتری باشد. اما برای فعالیت های محدود بهتر است شرکت با مسئولیت محدود تاسی کنید .
   در مطلب بالا کاملا در رابطه با روند و مراحل ثبت شرکت ها گفته شده می توانید مطالعه فرمایید. اگر فرصت مطالعه ندارید بهتر است با شماره های تلفن موجود در وب سایت ((۰۹۱۲۲۹۳۸۲۱۸ – ۰۲۱۸۸۶۶۰۵۸۱)) تماس بگیرید و یا اینک فرم بالای همین صفحه رو پر کنید و برای ما ارسال فرمایید مشاورین ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت . تا هزینه های دقیق برای ثبت شرکت را برای شما توضیح دهند از طرفی می توانید به بخش هزینه ثبت انواع شرکتها نیز مراجعه فرمایید .
   هزینه ثبت هر نوع شرکتی متفاوت است . برخی از فاکتورها تعیین کننده هزینه های ثبتی است که در صورت تماس با ما توضیح کامل ارائه می شود .

 3. محمد نیکنام
  محمد نیکنام گفته:

  سلام توضیحاتی که در رابطه با ثبت شرکت ارائه کردین خوب بود ولی همانند سایت های دیگه منسجم نیست در کل خیلی ممنون بابت مطالب خوبتون . فقط یه نظمی بهش بدید.

دیدگاه ها غیر فعال است.