ثبت موسسه غیر تجاری

پس از تصمیم برای ثبت موسسه غیر تجاری و انتخاب نوع موسسه غیر تجاری برای ثبت به نکاتی در مورد موسسات غیر تجاری می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت موسسه غیر تجاری بگیرید.

موسسه غیر تجاری

تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

تشكيلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

همچنین طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تعریف موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری عبارت می باشند از موسساتی که به انجام امور غیر تجاری و غیر بازرگانی مشغول می شوند و یا با این هدف تشکیل می شوند که منافی و سودی را به دست آورده و میان اعضا تقسیم کنند (انتفاعی) و یا اینکه هدف از تشکیل آن ها جلب سود و تقسیم نکردن میان اعضا نیست (غیر انتفاعی).

موضوع موسسات غیر تجاری

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ و طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ موضوع موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

موسسات غیر تجاری برای مقاصد غیرتجارتی با موضوعاتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور حقوقی و امور آموزشی و از قبیل این موضوعات تشکیل می شود و با عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت می شوند.

نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز٬ کسب کرد.

دسته بندی موسسات غیر تجاری‌

موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

 • موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی.
 • موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
موسسات غیر تجاری انتفاعی

موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیره باشد مانند: کانون فنی و حقوقی و غیره. (ثبت اینگونه موسسات غالباً با مجوز صورت می پذیرد.)

تعریف موسسه انتفاعی

موسسات انتفاعی یک نوع از موسسات غیر تجاری است که هدف اعضا از تشکیل و عضویت در آن، کسب سود و منفعت و. تقسیم نمودن آن میان اعضای موسس است. این نوع از موسسات را با اهداف غیر تجاری تشکیل می دهند و در غالب انواع مختلف آموزشگاه های علمی، ادبی، هنری، فنی، کلاس های آموزش زبان، موسسات و مدارس آموزش غیر انتفاعی و موارد مشابه دیگر صورت می گیرد. برای تاسیس و فعالیت در این نوع از موسسات باید شرکت را حتماً در قالب یک موسسه غیر تجاری به ثبت رساند و همین طور برای تاسیس آن ها نیاز است که جواز رسمی از سازمان مربوطه برای آغاز فعالیت اخذ گردد.

شرح موسسات غیر انتفاعی:

اینگونه موسسات قسمتی از زیر مجموعه موسسات غیرتجاری می باشند که نوع و سبک فعالیت و اهداف تاسیس آن ها کسب سود و منفعت و تقسیم نمودن آن مابین اعضا نیست. این نوع از موسسات در قالب احزاب سیاسی، انجمن های اسلامی، موسسات خیریه، صندوق های قرض الحسنه، دیگر سازمان ها تشکیل میشوند. برای به ثبت رساندن این نوع از موسسات، اداره ثبت شرکت ها پیش از هر چیزی وظیفه دارد که در زمان وصول درخواست کتبی مبنی بر ثبت و تاسیس آن ها، مراتب را از اداره کل نیروی انتظامی استعلام و بعد از دریافت تاییدیه و جواب مثبت، موسسه درخواستی را به ثبت برساند.

باید اشاره کنیم که برای تشکیل موسسات غیر تجاری حداقل نیاز به 2 نفر می باشد که و سرمایه مورد نیاز هم برای تشکیل موسسات غیر تجاری حداقل یک میلیون ریال می باشد.
قابل ذکر است که مؤسسات غیر تجاری را هم مانند شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها (در تهران) و در دایره ثبت شرکت های اداره ثبت در مرکز اصلی مؤسسه (در شهرستان ها) به ثبت می رسانند و باید تمامی قوانین و مقررات قید شده در آئین نامه اصلاحی ثبت و تشکیل موسسات غیر تجاری که در سال 1337 در مورد آن ها به تصویب رسیده است، رعایت گردد.

تعداد شرکاء در موسسه غیر تجاری

تعداد شرکاء در موسسات غیر تجاری حداقل ۲ نفر می باشد. حداکثر تعداد شرکاء در موسسات غیرتجاری پیش بینی نشده است٬ بنابراین حدی برای حداکثر شرکاء در موسسات غیر تجاری تعیین نشده است. عموماً رابطه شرکاء در موسسات غیر تجاری با یکدیگر رابطه کاری می باشد. افراد زیر ۱۸ سال به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌ توانند شریک موسسات غیر تجاری شوند.

تعیین نام موسسه غیر تجاری

در اسم موسسات غیر تجاری می بایست عبارت (‌موسسه غیر تجاری) قید شود. به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ موسسه و هر جایی که نام موسسه آورده می شود باید در کنار نام موسسه عبارت «موسسه غیر تجاری» قید شود. در حال حاضر به علت وجود ثبت موسسات زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی موسسه ثبتی ذهن ناب می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند. در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بعد از تعیین نام موسسه٬ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن موسسه غیرتجاری محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای موسسه و شرکت خود انتخاب نماید. برای ثبت موسسه غیر تجاری باید حداکثر ۵ نام را برای موسسه ثبتی ذهن ناب مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

سرمایه موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل موسسه برای سهم الشرکه ‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره در آید. سهم الشرکه را نمی‌ توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

به زبان ساده می توان گفت سرمایه موسسات غیر تجاری حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس موسسه غیر تجاری باید به مدیر عامل موسسه تسلیم شود و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ کند. موسسه غیر تجاری وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید در قبال سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری باید اخذ شود.

محل قانونی موسسه غیر تجاری

مرکز اصلی موسسه همان جایی می باشد که موسسه می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس موسسه بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر موسسه در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

شعب موسسه غیرتجاری

موسسه در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدا تاسیس موسسه شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار موسسه غیرتجاری

روزنامه کثیرالانتشار هر موسسه میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء هیات موسس و اعضاء هیات مدیره را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر موسسه ای روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت موسسات غیر تجاری

مدت فعالیت موسسات غیر تجاری به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال موسساتی که برای انجام کارهای پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و موسساتی که برای انجام امور خدماتی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی موسسات غیر تجاری

سال مالی اکثر موسسات از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از موسسات به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کنند و یا بعضی از موسسات سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی موسسات غیر تجاری

موسسات غیرتجاری برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح زیر می باشد :

 • اظهارنامه موسسات غیرتجاری.
 • اساسنامه موسسات غیرتجاری.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسات غیرتجاری.
 • صورتجلسه هیات مدیره.
 • اقرارنامه مدیران.
 • در صورت مجوزی بودن مجوز اخذ شده.

این اوراق برای موسسات غیر تجاری متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه موسسات غیر تجاری ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء موسسه کلیه اوراق قانونی موسسه غیر تجاری را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است

وظایف مجمع موسسین به شح زیر می باشد:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
 • تصویب طرح اساسنامه موسسه غیرتجاری و در صورت لزوم اصلاح آن.
 • انتخاب اولین مدیران موسسه غیرتجاری.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.

نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیرتجاری

مدارک نورد نیاز جهت ثبت موسسه غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

 • اظهارنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه.
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • اصل وکالتنامه امضاء شده وکیل در صورتی که ثبت موسسه با وکیل صورت پذیرد.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شریک به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شخص حقوقی.
 • هزینه ثبت موسسه غیر تجاری توسط کارشناس ثبت مربوط به تهران

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری

هزینه های ثبت موسسه غیرتجاری به شرح زیر می باشد:

 • حق الوکاله وکیل و پرداخت حق التمبر تاسیس موسسه.
 • حق الثبت تاسیس موسسه غیر تجاری.
 • تنظیم اوراق مربوط به ثبت موسسه غیر تجاری از جلمه اساسنامه و اظهارنامه و متن صورتجلسات می باشد.
 • ورود سیستمی کلیه اوراق تنظیم شده.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار موسسه ثبت شده.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی موسسه از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • ثبت موسسه غیر تجاری در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.

بعد از ثبت موسسه غیر تجاری ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد و همچنین ظرف مدت ۲ ماه برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

نحوه محاسبه مالیات موسسات غیر تجاری

نحوه حساب مالیات موسسات غیر تجاری مختلف است. مؤسسات بايستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمپ آن اقدام  نموده و حساب‌ های خود را در آن درج نمايند.

ثبت موسسه تجاری

ثبت موسسه تجاری

سوالات متداول در زمینه موسسات غیر تجاری. 

 

باید اشاره کنیم که، مراحل ثبت مؤسسه و ارائه مدارک از طریق سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها نیز ممکن می باشد و بعد از پایان مراحل ثبت و گذشت مدت زمان های مقرر قانونی، مراتب کار در دفتر ویژه ثبت درج شده و یک برگه تایید رسمی مبتنی بر قبول ثبت موسسه به دست درخواست کننده می رسد.
در ضمن باید خلاصه این موارد و مشخصات کامل مؤسسه (مشخصات اعضاء، موضوع، نام، آدرس، میزان سرمایه) به وسیله درخواست کننده بایست در روزنامه رسمی کشور در یک نوبت چاپ و منتشر گردد.

انتخاب مدیران در مؤسسات غیر تجاری بر عهده مجمع عمومی موسس می باشد و هر یک از آن ها نیز به میزان سرمایه خود دارای مسئولیت کیفری می باشند.

موسسه ثبت شرکت ذهن ناب با بهره مندی از کادری مجرب و کارشناسانی متخصص در زمینه ثبت انواع شرکت و مؤسسات غیرتجاری مهیای ارائه خدمات به شما عزیزان در زمینه های مختلف ثبت شرکت و همین طور ثبت مؤسسات غیر تجاری می باشد. کارشناسان موسسه ذهن ناب آماده مشاوره در زمینه های مختلف ثبت شرکت و برند، به صورت رایگان به شما می باشند تنها کافیست که با ما تماس برقرار کنید حتی در صورتی هم که قصد واگذاری پروژه به ما را ندارید ما اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

در صورتی که تمایل به تاسیس موسسه غیر تجاری دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید٬ فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و بازرسین برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت موسسه شما به ثبت برسد.

برای اطلاع از قیمت ثبت موسسات غیر تجاری بعد از تکمیل و ارسال فم فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمایید تا تفاوت را احساس کنید.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تاسیس شرکت  و موسسه غیر تجاری زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود. برای اطلاع از قیمت ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری بعد از تکمیل و ارسال فم فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمایید تا تفاوت را احساس کنید.

موسسه ثبتی ذهن ناب همشهری برای ثبت موسسات غیر تجاری و یا تغییرات موسسات غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.