جهیزیه

 جهیزیه

فهرست عناوین

جهیزیه آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر زن جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محسوب می شود و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد و فقط می تواند در حد معمول از آن استفاده نماید.
راه های اثبات مالکیت بر جهیزیه:
۱- تهیه سیاهه جهیزیه
۲- شهادت شهود
۳- ارایه برگه خرید از سوی زن.

در صورت هرگونه مشکل ایجاد شده در امور خانوادگی موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری میتواند شما را مشاوره و یاری رساند.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]