حمل خودرو با جرثقیل راهنمایی و رانندگی

حمل خودرو با جرثقيل راهنمايي و رانندگي

اگر قبل از حمل یا در حینِ حملِ اتومبیل بوسیله جرثقیل ، مالکِ آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را کند ، مامورین مکلفند (تاکید می‌شود مکلفند) فقط جریمه کنن و نمی‌توانند خودرورا با خود ببرند ، در صورت عدم پذیرش مامور به او گوشزد کنید مطابق تبصره ۲ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین حقی ندارد و عملش خلاف قانون و قابل تعقيب است.

در صورت هرگونه مشکل ایجاد شده در امور رانندگی موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری میتواند شما را مشاوره و یاری رساند.