خدمات وکالتی برای اشخاص حقیقی

همانگونه که مطلع هستید در دنیای پیچیده کنونی انسان ها برای پیشبرد اهدافشان در زمینه های گوناگون نیازمند مراجعه به افراد کار آشنا و کارشناس می باشند. بدیهی است که بعضاً اشتباهات کوچک ناشی از عدم تخصص در امری می تواند در پی دارنده زیان های جبران ناپذیری باشند. طبیعتاً مسایل حقوقی از این قاعده مستثنی نیستند لذا برای طرح دعوی و دفاع در مراجع و محاکم قضایی و بطور کلی قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی و معامله رجوع به حقوقدانان و وکلای دادگستری امری عقلائی و ضروری است. در همین راستا “موسسه ذهن ناب همشهری” با همکاری وکلای متخصص و مجرب ٬ آمادگی خود را جهت انجام امور حقوقی و ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی ذیل را اعلام می دارد.

ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی

دعاوی حقوقی: امور ملکی ، انحصار وراثت ، چک ، سفته ، تقسیم ترکه ، امور ثبتی ، ثبت شرکتها، مطالبه وجه ، الزام به تنظیم سند ، خلع ید ، دعاوی مالک و مستاجر ، تخلیه ، دعاوی شهرداری ، دعاوی مربوط به مشارکت در ساخت ، ابطال قرارداد عادی انتقال ملک ، مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت و شهرداری ، الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت ، دعاوی افراز ، تقسیم و فروش املاک مشاعی.

دعاوی کیفری: جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، چک و فروش مال غیر ، ترک انفاق ، دیه، قتل ، سرقت ، تهدید ، توهین ، رابطه نامشروع ، جرایم پزشکی ، تصرف عدوانی ، معامله ربوی ، جرائم مربوط به فضای مجازی ، مزاحمت ، ممانعت از حق.

دعاوی خانواده : طلاق ، طلاق توافقی ، مهریه ، نفقه ، اعسار ، تقسیط مهریه ، تمکین ، حضانت ، فسخ نکاح.

سایر دعاوی: دعاوی مربوط به مراجع حل اختلاف و کمیسیونهای مختلف از قبیل هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیات های تشخیص ، مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیات حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری ، اجرای ثبت ، دعاوی مربوط به دیوان عدالت ادارای.

ارائه خدمات به اشخاص حقیقی توسط وکیل در زمینه های مختلف می باشد که می توان به خدمات حقوقی ٬ کیفری ٬ خانواده ٬ انحصار وراثت و امور ثبتی اشاره کرد که هر کدام به اجزاء کوچکتر قابل تقسیم می باشد.

انواع خدمات حقوقی

انواع خدمات حقوقی به شرح زیر می باشد:

 • خدمات حقوقی: خدمات حقوقی شامل مطالبه وجه ٬ وصول چک ٬ دعوی موجر و مستاجر ٬ تنظیم قرارداد های فی ما بین اشخاص و …. می باشد.
 • خدمات کیفری: خدمات کیفری شامل قتل ٬ قاچاق ٬ توهین ٬ افترا به تعهد ٬ فحاشی ٬ جعل اسناد ٬ خیانت در امانت ٬ سرقت و …. می باشد.
 • خدمات خانواده : خدمات خانواده شامل طلاق ٬ مهریه ٬ نفقه ٬٫ اجرت المثل و ….. می باشد.
 • خدمات ثبتی : خدمات ثبتی شامل امور ملکی ٬ شهرداری ٬ مالکیت ٬ ثبت شرکتی  و ثبت علامت تجاری … می باشد.

اشخاص با مراجعه به وکیل و سپردن کار خود به وکیل و تنظیم قرارداد وکالت خود از پرونده فاصله می گیرند و به شخص خبره این کار می سپارند تا هم سریعتر و هم دقیق تر و کم اشتباه تر و با هزینه کمتر به هدف خود برسند و با انجام این کار از خیلی از رفت و آمد های خود به مراجع قانونی جلو گیری می کنند.

تعریف های کلی از مواردی که موکل لازم است بداند

تعریف وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

تعریف وکالت

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.

وکالت در اصطلاح حقوقی

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می ‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌ های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ ها استفادۀ زیادی می‌ شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

وکالت

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌ تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌ که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی ‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

وکیل نمی ‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد. (مفاد ماده ۶۶۳ قانون مدنی)

در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود. (مفاد ماده ۶۶۱ قانون مدنی)

مثلاً‌ در بیع حدود وکالت ، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این ‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت

راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:

 • مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
 • وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
 • موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل

اینکه وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.

وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌ که همه با هم وکالت کنند) یا این ‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می ‌توانند هرگاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او ، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل

اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود. رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت ‌های خویش. استرداد اموال تحویلی ، چرا که وکیل امین است و آن‌ چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد. تسلیم صورت ‌حساب وکالت.

تعهدات موکل

التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث ؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.

 • پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پرادخته است.
 • پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌ شود.

پایان زمان وکالت

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

 • عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.
 • موت یا جنون وکیل یا موکل.
 • موت یاجنون وکیل یا موکل (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
 • علاوه بر این موارد ، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای انجام امور وکالتی اشخاص حقیقی از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.