خدمات مالی و حسابداری

خدمات ما در زمينه خدمات مالي و حسابداري و بازار سرمایه  به شرح زير مي باشد:

انجام کلیه امور حسابداری و خدمات مالی

بشرح زیر:

 • تهيه دفاتر قانوني (دفاتر روزنامه و دفاتر کل) و اظهارنامه مالياتي و دفاعيه هاي لازم.
 • پیاده سازی سیستم های مالی و بهای تمام شده.
 • مشاوره جهت نصب و پیاده سازی سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی.
 • پيشنهاد، طراحي و پياده سازي انواع كدينگ حساب ها.
 • انجام خدمات پيمانكاري وظايف امور مالي به خارج از سازمان.
 • كمک به شركت ها در استخدام حسابدار قابل اطمينان و مجرب و اعزام حسابدار و تامين كادر مالي.
 • تهيه صورت هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و صورت هاي مالي تلفيقي گروه شركت ها طبق ضوابط و استانداردهاي سازمان حسابرسی.
 • رفع اختلافات مالي بين شركاء و سهامداران.
 • انجام امور تصفيه شركت و مديريت امور تصفيه.
 • اصلاح و تعديل حساب ها.
 • تهيه آئين‌ نامه‌ها و دستورالعمل هاي مالي و استقرار سیستم كنترل داخلي.
 • تهيه بودجه و گزارشات تحليلي مالي و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص.
 • تهيه گزارشات افزایش سرمایه و گزارشات خاص و ویژه.
 • خدماتي كه توسط دادگاه ها ومراجع قضايي ارجاع می گردد.
 • ارائه ساير خدمات مالي مورد احتياج موسسات و شركت ها بسته به مورد.
 • پیش حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی.

و به تفکیک خدمات تخصصی ما هم بشرح زیر خواهد بود:

 • خدمات مالیاتی.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود.
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید و فروش فصل.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه.
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی.
 • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی.
 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خدمات حسابداری، خدمات حسابرسی، خدمات مشاوره ای، مالی، مالیاتی، مشاور.
 • خدمات مشاوره مالیاتی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.
 • مشاوره مالیاتی در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.

مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی

شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

 • مالیات بر درآمد.
 • اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • مالیات تکلیفی.
 • مالیات بر درآمد اجاره.
 • مالیات بر حقوق.
 • مالیات بر ارزش افزوده.
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر

خدمات حسابرسی

 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار.
 • حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی داخلی.
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.

خدمات حسابداری

 • مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری.
 • انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز.
 • آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت.
 • انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت، پاره وقت یا پروژه ای.
 • انجام امور اصلاح حساب های مالی، بستن حساب ها، تهیه تراز های آزمایشی، صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد) و دفاتر قانونی
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.