راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

مراحل مختلف ثبت اینترنتی تاسیس شرکت (ثبت شرکت اینترنتی): برای ثبت شرکت اینترنتی، ابتدا در این قسمت اطلاعات فردی که می خواهد شرکت یا موسسه به ثبت رساند مانند نام و نام خانوادگی درج می گردد. (واحد ثبتی) اداره ثبت شرکت، محلی می باشد که شرکت یا موسسه بایست در آنجا ثبت گردد. بعد (تابعیت متقاضی) باید تعیین شود. در صورتی که این فرد دارای تابعیت ایرانی باشد، باید حتماً شماره ملی خود را وارد کند و در صورتی هم که غیرایرانی است باید شماره گذرنامه او وارد شود. دیگر اطلاعات مورد نیاز هم عبارت می باشند از «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و «شماره تلفن همراه متقاضی». درضمن بایست «سمت متقاضی» از این لحاظ که اصیل یا وکیل است نیز مشخص شود.

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی

در اینجا منظور از «نام امضاء کننده دفتر» و «نام خانوادگی امضاء کننده دفتر» اطلاعات فردی می باشد مه اطلاعات شرکت یا موسسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تایید می نماید «سمت امضا کننده دفتر» مشخص می کند که فرد از مدیران، شرکاء، سهامداران یا وکیل رسمی می باشد. «وضعیت توکیل امضاء کننده» نیز حق واگذاری غیر را مشخص می نماید. شما می توانید با کلیک روی گزینه (بعدی) وارد صفحه بعد و شده قدم بعدی را بردارید.

نام و مشخصات شخص حقوقی در ثبت شرکت اینترنتی

باید اشاره داشته باشیم که در این مرحله اسامی درخواستی ثبت می گردد. برای این منظور نخست «اولویت نام» تعیین می شود. منظور از اولویت نام ترتیب پیشنهادی اسامی می باشد که از یک تا پنج مرتب می گردد. بعد «نام درخواستی» در قسمت مورد نظر درج می شود. در صورتی که توضیحی در مورد نام پیشنهاد شده نیاز باشد در قسمت «توضیحات متقاضی» باید قید گردد. در مرحله بعد بر روی کلمه «افزودن نام درخواستی» کلیک شده تا موارد مشخص شده برای قسمت پایین فرم نشان داده شود. باید اشاره داشته باشیم که بعد از وارد کردن هر نام، باید این کلمه تایید شود. جهت حذف نمودن یک نام می توان روی کلمه «حذف نام درخواستی» کلیک کرد.

و در پایان با کلیک بر روی کلمه «گام بعدی» می توان وارد صفحه بعدی شد. در این مرحله به شکل خودکار یک شماره پیگیری ۱۹ رقمی دریافت نموده و اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.

تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت اینترنتی

برای انتخاب زمینه فعالیت که همان موضوع کار شخصیت حقوقی می باشد، روی کلمه «افزودن موضوع فعالیت» کلیک کرده تا صفحه جدیدی باز گردد. در صفحه ی باز شده نخست «نوع فعالیت بالاتر» از فهرست مربوطه انتخاب می گردد. بعد بر طبق آن «نوع فعالیت» انتخاب شده و این موضوعات بر مبنای فعالیت بالاتر نشان داده می گردد.«مدت فعالیت» بر طبق اینکه محدود یا نامحدود باشد انتخاب می شود و چنانچه محدود باشد باید «حداکثر مدت فعالیت به ماه» نیز تعیین شود. بعد «وضعیت مجوز» را از لحاظ داشتن یا نداشتن آن تعیین می کنند.

لازم به ذکر است که برای تعدادی از موضوعات فعالیت باید مجوز از سازمان ها و ارگان های خاصی گرفته شود که در اینجا وجود یا عدم وجود مجوز تعیین می شود. اگر دارای مجوز باشد باید «شماره مجوز» و «تاریخ مجوز» هم وارد شود. در صورتی که موضوع مورد فعالیت نیاز به توضیح داشته باشد در قسمت «شرح فعالیت» درج می شود. سه گزینه «ثبت اطلاعات»، «حذف» و «انصراف» وجود دارد. در واقع ثبت اطلاعات، اطلاعات موجود در این صفحه را ذخیره و حذف هم اطلاعات وارد شده را حذف می کند و معنای کلمه انصراف هم به معنی منصرف شدن از تغییر اطلاعات است. سپس با کلیک بر روی کلمه ثبت اطلاعات یک ردیف به وجود می آید.

در صورتی که بخواهید تغییری به وجود آورید می توانید روی کلمه «مشاهده» کلیک کنید تا دوباره صفحه «افزودن اشخاص جلسه» بازگردد. شما می توانید با کلیک کردن بر روی «گام بعدی» وارد صفحه بعدی شوید. در این مرحله از کار اطلاعات وارد شده شما به شکل خود کار ذخیره خواهند گشت.

اطلاعات مرکز اصلی برای ثبت شرکت

باید بگوییم که در این صفحه نیز اطلاعات بستی شرکت یا موسسه ثبت می شود .«کد پستی» و «شماره تلفن» از مواردی می باشند که حتماً باید درج شوند. «شماره دورنگار»، «پست الکترونیک» و «نشانی تارنما» هم درصورتی که وجود داشته باشند وارد می شوند. «نشانی مرکز اصلی» شرکت هم باید قید شود تا مرسولات پستی به آن فرستاده شود. در پایان با کلیک بر روی کلمه «گام بعدی» می توانید وارد صفحه بعدی شوید. در این مرحله اطلاعات به شکل خودکار وارد شده و ذخیره می شود.

سرمایه شرکت

در این صفحه باید «نوع سرمایه شخص حقوقی» از فهرست را انتخاب کنید. مثلاً باید مشخص شود که سرمایه نقدی می باشد یا غیر نقدی و یا سهام بانام و یا بی نام .«تعداد سهام» یعنی چند سهم یا چه میزان سرمایه برای شرکت و یا موسسه منظور شده است. همینطور «ارزش ریالی هر سهم» نیز باید تعیین گردد که برای هر سهم به چه میزان می باشد. مثلاً در صورتی که تعداد سهام شرکت ۱۰۰ سهم است و سهم نیز ۱۰۰۰ ریال باشد.

کلمه «از تاریخ» نشان دهنده این مسئله می باشد که از چه تاریخی این تعداد سهام تعلق به این شرکت دارد. درصورتی که نوع سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد، گزینه تعداد سهام و ارزش ریالی هر سهم غیر فعال می گردد و تنها «ارزش سرمایه به ریال» فعال می شود. سپس شما باید کلمه «ثبت سرمایه» را انتخاب نمایید. در صورتی که نوع سهام یا سرمایه متفاوت و متنوع باشد باید به ازای هر کدام یک ردیف اختصاص داده شود. درصورتی که بخواهیم سرمایه را حذف نماییم نخست بر روی کلمه «مشاهده» کلیک کرده و بعد کلمه «حذف» را انتخاب می نماییم.

بیشتر بخوانید : افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

اشخاص حقیقی و حقوقی در ثبت شرکت

در این مرحله صفحه ای به عنوان «اشخاص حقیقی و حقوقی» باز می شود و باید کلمه «افزودن شخص جدید» را انتخاب نمایید. منظور از اشخاص در اینجا کسانی می باشند که در شرکت یا موسسه سمتی را دارند. نخستین جای خالی «ردیف» می باشد که افراد بدون منظور کردن سمت خود در شرکت از یک شروع شده و به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. بخش بعدی «نوع شخص» می باشد که خود به دو قسمت حقیقی و حقوقی طبقه بندی می گردد.

باید برای نوع شخص حقیقی نام فارسی، نام خانوادگی فارسی، نام پدر فارسی، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و نشانی مواردی می باشند که حتماً قید گردند و نام لاتین، نام خانوادگی لاتین، نام پدر لاتین، محل تولد و محل صدور اختیاری می باشند که اگر اطلاعات آن وجود داشته باشد، وارد می شوند. باید اشاره داشته باشیم که «شماره ملی/ شناسه ملی» فیلدی می باشد که اطلاعات آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی با هم فرق دارد.

لازم به ذکر است که شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی دارای کاربرد می باشد. باید بگوییم که فیلد «تابعیت» نشان دهنده این می باشد که آیا اشخاصی ملیت ایرانی دارند یا غیر ایرانی. دو فیلد «اقرارنامه مدیریتی» و «اقرارنامه سوء پیشینه» هم تعیین می کند که فرد این دو مدرک را ارائه داده یا نه. «کد پستی» هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی و «شماره ثبت» برای افراد حقوقی به کار برده می شود.

در صورتی که فرد از نوع حقوقی باشد فیلد هایی فعال می گردند. نام فارس، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت، کد پستی، شماره تلفن، نشانی از موارد می باشند که تکمیل آن ها اجباری می باشد. لازم به ذکر است که سه کلمه (ثبت اطلاعات، حذف، انصراف) وجود دارد. همانطور که از نام آن مشخص است ثبت اطلاعات برای ذخیره اطلاعات این صفحه می باشد و همچنین با حذف نیز می توان اطلاعات وارد شده را حذف نمود. کلمه انصراف نیز به این معنی می باشد که شما از تغییر اطلاعات منصرف گشته اید. سپس شما می توانید بر روی کلمه ثبت اطلاعات کلیک کرده و یک ردیف به وجود آورید و در صورتی که بخواهید تغییری به وجود آورید می توانید بر روی کلمه «مشاهده» کلیک کنید تا دوباره صفحه «افزودن اشخاص جلسه» بازگردد و در پایان باز می توانید با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» وارد صفحه بعدی گرید.

درست است که در این بخش اطلاعات به صورت خودکار ذخیره می شود ولی این مسئله سبب نمی شود که شما قادر نباشید اطلاعات را اصلاح نمایید.

سهام (سرمایه اشخاص در ثبت شرکت)

در این مرحله از کار اطلاعات مربوط به سهام و سرمایه شخص ثبت می شوند. نخست فردی که اطلاعات سهام یا سرمایه او باید وارد شود از فهرست (اشخاص) انتخاب می شود ولی این شخص قبلاً باید در صفحه اشخاص وارد شده باشد. شما باید از فهرست «نوع سهام»، سهام و نوع سرمایه این شخص را انتخاب بنمایید که این مسئله تعیین می کند که سهام بانام یا بی نام، سرمایه نقدی یا غیرنقدی یا … باشد. لازم به ذکر است که این اطلاعات هم بر طبق آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشان داده می گردد. «تعداد سهام» و «درصد سهام» هم تعیین می کند که شخص دارای چه تعداد و چه مقدار از سهام شرکت می باشد.

سهام شرکت

در ضمن معنای کلمه «از تاریخ» هم این می باشد که در صورتی که تعداد سهام یا سرمایه فرد در طول زمان کم یا زیاد گردد، ثبت شود. فیلد «مبلغ اسمی سهم» هم بر طبق مبلغ هر سهم یا سرمایه درج می شود. باید به این مسئله توجه شود که در ثبت شرکت اینترنتی نباید مجموع سهام اشخاص از جمع سهام شرکت بیشتر شود. در پایان می توانید بر روی کلمه «ثبت سهام/ سرمایه شخص» کلیک کنید تا اطلاعات زیر آن نمایش داده شود و سپس می توانید با کلیک بر روی کلمه (گام بعدی) وارد صفحه بعدی گردید. این مرحله از کار نیز اطلاعات وارده شما به صورت خود کار ذخیره خواهد شد ولی باز این به این معنی نمی باشد که شما نمی توانید این اطلاعات را تصحیح کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *