سهام شرکت

سهام شرکت : گفتنی است که سهام شرک یک سری خصوصیات و ویژگی هایی دارد که در زمان ثبت شرکت باید به آن دقت شود ، ما در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی در مورد انواع سهام شرکت ،تعریف آن در مقوله ثبت شرکت ،را در اختیار شما عزیزان قرار داده و این مبحث را بررسی کنیم.

شرح سهام شرکت و انواع آن

باید بگوییم که به آن قسمت از سرمایه شرکت که متعلق به سهامدار است و مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده سهام در ثبت شرکت سهامی عام و یا خاص می باشد را سهام گویند، لذا در صورتی که ۱۰۰۰۰ سهم هر یک به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ريال داشته باشد ، مجموعه سرمایه شرکت مبلغی معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و هر ورقه سهم معادل یک ده هزارم سرمایه شرکت خواهد بود.

در ثبت شرکت سهامی خاص موسسین تعداد سهام هر یک از سهامداران را به شکل توافقی تعیین می کنند در شرکت های سهامی عام موسسین ۲۰ درصد از مجموع سهام را توافقی برای خود تعیین می کنند ،بقیه سرمایه ر ا به همراه تعداد سهامی که اشخاص حق خرید آن را دارند در طرح اعلامیه پذیره نویسی برای اطلاع عمومی آگهی می کنند.

سهام شرکت

سهام با نام در ثبت شرکت

در صورتی که در شرکت های سهامی ،سهام با نام باشد ،نیاز است که نام و مشخصات صاحب سهام بر روی برگه خرید سهام ثبت گردد ،در شرکت های سهامی عام دارندگان سهام با نام حتی بدون موافقت مدیران شرکت هم می توانند سهام خود را به غیر واگذار کنند، ولی در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام امکان دارد تابع شرایط خاص مندرج در اساسنامه و یا اجازه هیئت مدیره باشد در هر حال بر اساس ماده ۴۰ قانون تجارت نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ،ثبت شود و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او بایست انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید.

سهام بی نام در ثبت شرکت

در صورتی که در شرکت های سهامی ،سهام بی نام باشد در این شرایط نام و مشخصات دارندگان سهم بر روی ورقه سهم درج نمی شود و بر طبق ماده ۳۹ قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می گردد ،مگر خلاف آن ثابت شود ،بر عکس سهام با نام ،نقل و انتقال ایت گونه سهام نیازی به ثبت آن به وسیله صاحب سهام یا وکیل او در دفاتر شرکت ندارد و انتقال سهام با قبض صورت می گیرد .

قوانین حاکم بر این گونه سهام در صورت مفقود شدن مفاد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت بوده ( اسناد در وجه حامل می باشد ) که بالای ماده ۳۲۰ قانون مزبور بیان می کند :دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق به شمار می رود به جز انکه خلاف آن ثابت شود، در صورتی که اوراق سهام بی نام مفقود شود ،ذینفع می تواند با اقامه دعوی در دادگاه ،درخواست ابطلال سند مربوط به سهم را بکند و برای عدم پرداخت امتیاز سهم مزبور به اشخاص ثالث اقدامات تامینی و پیشگیرانه را درخواست می کند.بعد از بررسی اسناد و مدارک موجود ،در صورتی که دادگاه ادعای ذینفع یا مدعی را وارد بداند به دارنه سهم بی نام مجهول مجوز اعلان از طریق جراید را صادر می کند ؛بعد از سه مرتبه اعلان در روزنامه رسمی و گذشت سه سال ،در صورتی که ابراز کننده سهم محکوم و یا اصولا ً سندی به دادگاه ابراز نگردد، دادگاه سهام بی نام را باطل دانسته و ذینفع حق دارد که سهم بی نام جدیدی (المثنی ) را از شرکت درخواست نماید.

چگونگی تشخیص سهامداران بی نام

در این مورد باید بگوییم که دارندگان سهام بی نام باید در مجامع عمومی تشخیص داده شده و هویت آن ها اجراز شود ،تا هم از مزایای سود سهام بهره مند شوند و هم نام و مشخصات آن ها همراه با ظهارنامه مالیاتی شرکت به حوزه های مالیاتی مربوطه ارائه گردد.واضح است که دارندگان این گونه سهام وظیفه دارند پیش از تشکیل مجمع به شرکت مراحعه و ورقه حضور در مجمع را دریاف کرده و در روز تشکیل مجمع مشکخصات کامل خود را به همراه نشانی و تعداد سهام و تعداد رای در ورقه حضور غیابی که برای تشخیص هویت ایشان و تعیین حد نصاب قانونی جهت تشکیل مجمع بر اساس ماده ۹۹ قانون تجارتن قید کنند.

افرادی که با این روش از جمله سهامداران شرکت به حساب می آیند ،ورقه سهم مربوط به آن ها محسوب و از مزایای آن بهره مند می شوند ،مگر این که با پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام به میزان ۱۰ درصد ارزش اسمی سهام و اخذ حساب مالیاتی حقوق سهام خود را به شخص دیگری انتقال داده و نامبرده را بع عنوان سهامدار جدید به شرکت معرفی کنند که در این شرایط بید نقل و انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ثبت شود.

سهام ممتاز در ثبت شرکت

افرادی که شرکت را تشکیل می دهند و یا همان موسسین قادر می باشند که با توجه به تخصص ،اعتبار و موقعیت اشخاص ،برای خود یا اشخاص ثالث سهام ممتازی را لحاظ کنند ،به عنوان مثال موسسین سهام شرکت را جمعا ً به ۲۰۰۰ سهم تقسیم کرده و بیان کنند که سهام داران از شماره ۱ تا ۵۰۰ حق دارند سه عضو از ۵ عضو هیئت مدیره شرکت را انتخاب کنند یا از حق رای بیشتری دارند و یا اینکه می توانند از سود بیشتری برخوردار شوند.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *