مالیات شرکت ها

فهرست عناوین

محاسبه مالیات شرکتها به چه صورت است؟

محاسبه مالیات شرکتها معمولاً ارکان مختلفی دارد و کمتر شاهد وحدت رویه در اخذ مالیات شرکتها هستیم اما در صورتیکه دفاتر قانونی دریافت شده باشد و سود و زیان شرکت به صورت قابل قبول ارائه شده باشد پس از کسر هزینه درآمد معمولا ۲۵٪ مالیات اخذ می گردد.

البته بعضی از شرکتها یک سری فعالیت تجاری خود را در دفاتر درج نمی کنند تا به نوعی از مالیات آن فرار کنند اما در صورتیکه حتی یک مورد مغایرت قابل اثبات در دفاتر باشد مالیات شرکت علی الراس خواهد شد شرکت بخودی خود و در صورتیکه فعالیت نداشته باشد به هیچ عنوان شامل مالیات نخواهد بود.

توصیه ما به شما این است پس از ثبت شرکت کلیه فعالیتهایی که تاکنون به صورت حقیقی انجام می دادين به همان گونه ادامه دهید و فقط در مواردی از شرکت و شخصیت حقوقی استفاده شود که چاره ای جز استفاده از آن نیست مطمئن باشید شرکت دارای وسائل مالیاتی بسیار ساده و بدون دردسر است.

شرکتها پس از شروع فعالیت می بایست در ۴ ماه اول هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه بدند برای مثال کارکرد سال ۹۱ خود را در دفاتر و صورت های مالی باید از ابتدای فروردین ۹۵ تا انتهای تیرماه ۹۵ به دارائی ارائه دهند. پیشنهاد ما به شما این است که حتما اینکار انجام شود و در صورتیکه کارکردی هم نداشتید دفاتر سفید و اظهار نامه سفید ارسال نمائید این کارها بسیار ساده بوده و از طریق پست هم انجام می شود.

لطفاً از واژه ها و کلماتی مثل اظهارنامه و ترازنامه، مالیات و غیره هیچ هراسی نداشته باشید ما موسسه ثبتی ذهن ناب همواره در کنار شما خواهیم بود.