نصب تابلوی پنچری

آیا نصب تابلوی «پارک = پنچری» جرم است؟

حتماً تا کنون یک بار با تابلوی «پارک = پنچری» مواجه شده اید و یا قصد نصب آن را جلوی درب منزل خود را داشته اید باید بدانید که ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ۲ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت مالكيت خود قرار دهد. 

بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع ، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد و این تابلو فقط باید روی درب پارکینگ استفاده کرد و اگر جای دیگر از دیوار خانه بزنید و نباید پارک کردن در آن محل را نیز برای مردم ممنوع کنید اگر شهرداری یا نهادهای مربوط دیگر باخبر شوند با متخلف برخورد مي كنند.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری آمادگی برای هر نوع مشاوره را دارد.