نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است.

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص از موارد داخلی شرکت می باشد که در اداره ثبت شرکت ها منجر به ثبت آگهی ثبتی نمی شود و باید در دفاتر ثبت سهام و دفتر نقل و انتقال سهام شرکت دفتر نویسی شود.

با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام منجر به آگهی ثبتی نمی شود در نتیجه دارای روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و فقط در سامانه ارجاع داده می شود به تاریخ صورتجلسه نقل و انتقال.

برای استعلام نقل و انتقال صورت گرفته تنها راه حل آن تنظیم صورتجلسه با سهام جدید می باشد که در صورت تائید آن صحت نقل و انتقال تائید میگردد.

بابت تعریف سهام و انواع سهام و تبدیل سهام به این صفحه کنید.

انواع نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت های زیر را برای آن متصور بود :

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به سهامداران دیگر شرکت.
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت.
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و سهامداران قبلی شرکت.
 • خروج کلیه سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع این کار واگذاری شرکت و امتیازات شرکت می باشد.

الزامات نقل و انتقال

برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده سهام و دریافت کننده سهام می بایست مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند. با این اوصاف ، مراحل نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص عبارت است از:

 • تنظیم صورتجلسه که توسط موسسه تنظیم می شود.
 • مراجعه ی واگذار کنندگان سهام و دریافت کننده سهام به اداره مالیاتی که به ممیز مالیاتی شرکت مربوط می شود
 • پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام  و اخذ گواهی پرداخت مالیات
 • دریافت گواهی نقل و انتقال از اداره مالیات

بعد از اخذ گواهی نقل و انتقال توسط اداره مالیات مدارک زیر جهت امور ثبتی نقل و انتقال لازم می باشد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام

مدارک زیر جهت ثبت صورتجلسه نقل و انتقال لازم می باشد:

 • کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت سهامی خاص
 • مدارک هویتی کلیه سهامداران جدید و قدیم و بازرسین و مدیر عامل شرکت (شناسنامه و کارت هوشمند)
 • اصل گواهی نقل و انتقال سهام (صادره از اداره مالیات)
 • وجود دفتر نقل و انتقال سهام در شرکت و دفتر نویسی نقل و انتقال.
 • اعلام آخرین تغییرات شرکت (سمت و امضاء) به همراه اعلام ریز سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.
 • اصل صورتجلسه ای که در آن نقل و انتقال سهام مورد موافقت و تصویب قرار گرفته است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی آن را امضاء و مهر کرده اند.
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت با وکیل صورت پذیرد.

هزینه صورتجلسه نقل و انتقال

هزینه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص محدود شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال مربوط به شرکت سهامی خاص.
 • ورود سیستمی صورتجلسه نقل و انتقال شرکت سهامی خاص.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.

آگهی ثبتی نقل و انتقال

باید توجه داشت به دلیل اینکه نقل و انتقال از موارد داخلی شرکت می باشد آگهی ثبتی به شرکت داده نمی شود و فقط در سامانه ثبت میگردد.

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2020/05/فرم-تغییرات.pdf

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تغییرات شرکت سهامی خاص در یک واحد ثبتی زمانی بین ۵ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و زمان در نظر گرفته برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر زمانی بین ۱۵ الی ۲۵ روز کاری انجام می شود و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو , چه مقدار سرمایه , چه مقدار سهام و چه تعداد سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای نقل و انتقال سهام شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.