هزینه ثبت تغییرات شرکت در سال ۹۸ , هزینه آگهی ثبت شرکت ۹۸

ثبت تغییرات شرکت ها و انواع تغییرات در شرکت

ما در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را از هزینه ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به نوع تغییرات آگاه سازیم. شما می توانید براساس اطلاعاتی که در این مقاله در اختیار شما قرار داده می شود میزان هزینه تغییرات شرکت خود را تخمین بزنید. این امکان نیز برای شما عزیزان فراهم می باشد که با برقراری یک تماس با شرکت ما از میزان دقیق هزینه ثبت شرکت یا هزینه ثبت صورتجلسات اطلاع پیدا کنید.

هزینه ثبت تغییرات سرکت

قیمت و هزینه ثبت تغییرات شرکت

میزان هزینه ثبت تغییرات شرکت بستگی به دو عامل دارد :

الف- نوع ثبت تغییرات شرکت که تعداد صورتجلسات را مشخص می کند

نوع تغییرات هر شرکت مشخص کننده تعداد صورتجلسات و هزینه ثبت تغییرات شرکت است . باید اشاره داشته باشیم که تنظیم هر صورت جلسه و ثبت نمودن آن در سامانه و پیگیری تا به دست آوردن پیش نویس آگهی تغییرات ، اغلب دارای هزینه ای از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان می باشد که دلیل این نوسان تفاوت در سیاست قیمت گذاری موسسات حقوقی است ولی میانگین آن ۳۵۰ هزار تومان برای هر صورتجلسه است .ولی تشخیص تعداد صورت جلسات مقداری تخصصی می باشد ولی با بیان چند مثال شما می توانید بخش اعظمی از تغییرات و نوع صورتجلسات را متوجه شوید.

ب- روزنامه رسمی که تغییرات شرکتدر آن ثبت می گردد

تقریبا ً می توان گفت که هزینه روزنامه رسمی تغییرات شرکت مبلغی برابر با ۸۰ هزار تومان است.

ما در ادامه این مقاله برخی از موارد را با بیان هزینه ثبت تغییرات شرکت برای شما توضیح خواهیم داد ولی شما می توانید با برقراری یک تماس با ما از هزینه ثبت شرکت و تغییرات آن اطلاع پیدا کنید.

میزان هزینه تغییر آدرس شرکت

جهت ثبت تغییرات آدرس یک شرکت فقط یک « صورت جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده » می تواند کافی باشد که ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد و پس از این تغییرات ، در روزنامه رسمی این تغییرات باید با اطلاع عموم مردم برسد، یعنی این تغییرات باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر شده و به اطلاع مردم برسد که این هم دو هزینه ۴۰ تا ۸۰ هزار تومانی خواهد داشت. به غیر از این دو مورد هیچ هزینه دیگری وجود ندارد . لذا بر اساس محاسبات ساده جهت ثبت تغییر آدرس شرکت هزینه ای ۳۳۰ تا ۳۹۰  هزار تومانی در بر دارد.

باید اشاره داشته باشیم که منظور از ثبت صورتجلسات تغییرات در سامانه ، وارد شدن به سامانه ثبت شرکت ها ،و سپس منوی صورت جلسه تغییرات است.

میزان هزینه ثبت تغییرات اعضای هیئت مدیره

جهت ثبت نمودن تغییرات هیئت مدیره شرکت بر اساس اینکه چه شخص و یا اشخاصی از شرکت خارج می گردند ، نخست یک صورتجلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده بایست تنظیم گردد که در آن شخص و یا اشخاصی از هیئت مدیره خارج می گردند.

چنانچه سهامدار باشند سهام خود را واگذار می کنند معنای آن ، این می باشد که صورت جلسه ، نقل و انتقال سهام خواهد بود و به جای آن ها افراد دیگری وارد شرکت می گردند. پس از این جلسه تغییرات شرکت بایست صورت جلسه ثبت تغییرات جدید تنظیم گردد که در طی آن اشخاص جدید و قدیمی برای یک مدت معینی عضو هیئت مدیره گردند. بنابراین تا اینجا دو صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت تنظیم گشت. و در پایان نیز باید یک صورت جلسه هیئت مدیره تنظیم گردد که در آن مدیران و سمت آن ها معین شده و دارندگان حق امضا و  روزنامه رسمی برای منتشر شدن آگهی تغییرات در آن ، مشخص گردد.

بعد درباره این مورد بایست سه صورت جلسه تنظیم گردد که همچنان که در فوق نیز اشاره داشتیم سه صورت جلسه ۳۵۰ هزار تومانی هزینه خواهد داشت . این سه صورت جلسه یا تمامی باهم و یا به تنهایی در روزنامه منتشر خواهند شد . بنابراین در نهایت سه صورتجلسه با یک هزینه درج آگهی در روزنامه برای شما هزینه در بر خواهد داشت.

میزان هزینه ثبت تغییرات شرکت جهت تمدید مدیران و بازرسین

برای ثبت این نوع از تغییرات بی آنکه توجهی به نوع شرکت شود ، فقط یک صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه می تواند کافی باشد. بنابراین نیاز به یک صورت جلسه و یکبار درج در روزنامه رسمی می باشد که تقریبا ً نیاز به ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

میزان هزینه آگهی ثبت تغییرات شرکت

در حقیقت هزینه آگهی ثبت تغییرات شرکت ، همان هزینه ای می باشد که برای درج تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ، پرداخت می گردد که اغلب بر اساس نوع تغییرات شرکت ، از ۴۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان می باشد.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]