هزینه های ثبت برند و علائم تجاری

هزینه های واریزی ثبت برند و علامت تجاری بر اساس حقیقی و یا حقوقی بودن متقاضی متفاوت است و باید توجه داشت که هزینه های ثبت اظهارنامه قسمتی از هزینه های ثبت علامت می باشد و بعد از تائید اظهارنامه باید دو نوبت روزنامه رسمی (روزنامه نوبت اول که بعد از یک ماه روزنامه دوم هم می توان پرداخت کرد) نیاز دارد که روزنامه رسمی با توجه به سیاه و سفید بودن و اندازه کادر چاپی متفاوت می باشد و حداقل قیمت آن ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

هزینه ثبت برند

هزینه کامل ثبت برند در ایران

به توجه به هزینه های ثبتی اعلام شده در موسسه ثبتی ذهن ناب دارای بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد که با توجه به اهمیت ثبت برند برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای سوء استفاده از برند مد نظر خود توسط دیگران در این مقاله فقط به هزینه های ثبت برند می پردازیم.

تقسیم بندی هزینه های ثبت برند و علامت تجاری

هزینه های ثبت برند در واقع به دو پخش تقسیم می شود:

  • هزینه های اداری و پرداخت های قانونی: که با توجه به جدول هزینه ها که در پایین آورده شده است هزینه ها ثبات می باشد.
  • حق الزحمه موسسه ثبتی ذهن ناب: این رقم به صورت توافقی می باشد و خارج از عرف نمی باشد.

هزینه ثبت برند چقدر است ؟

هزینه های ثبت برند که توسط اداره علامت اخذ میگردد شامل هزینه اظهارنامه و روزنامه های نوبت اول و دوم و حق الثبت برند می باشد. با توجه به حقیقی و حقوقی بودن شخص متقاضی این هزینه ها متفاوت می باشد. در پایان کار هم هزینه حق الثبت برند باید پرداخت شود.

هزینه های ثبت برند و علامت تجاری را می توان از لحاظ اداره ثبت به جدول زیر خلاصه نمود:

اقلام هزینهشخص حقیقیشخص حقوقیتوضیحات
حق الثبت اظهارنامه علامت به ازاء یک طبقه ——————————————- هر طبقه اضافه۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۲۰٫۰۰۰ ریال۴۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۴۰٫۰۰۰ ریالدر ابتدای ثبت برند باید اظهارنامه ثبت شود
حق الثبت علامت تجاری به ازاء یک طبقه ——————————————- حق الثبت هر طبقه اضافی۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۱۰۰٫۰۰۰ ریال۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۲۰۰٫۰۰۰ ریالبعد از تائید اظهارنامه باید پرداخت شود
حق الثبت تمدید دوره های ده ساله۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۱۰۰٫۰۰۰ ریال۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۲۰۰٫۰۰۰ ریالحق الثبت تمدید علامت معادل ثبت علامت می باشد
جریمه تاخیر در تمدید ثبت۶۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۵۰٫۰۰۰ ریال۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۱۰۰٫۰۰۰ ریالمعادل نصف حق الثبت
هزینه استعلام برای انتقال یا اجاره بهره برداری یا اعراض۵۰٫۰۰۰ ریال۱۰۰٫۰۰۰ ریالاز طریق سامانه بعد از ثبت علامت
حق الثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه ——————————————- حق الثبت بابت هر طبقه اضافی۱۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۵۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۱۰۰٫۰۰۰ ریالاز طریق سامانه بعد از ثبت علامت
حق الثبت اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء یک طبقه ——————————————- حق الثبت اجازه بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن به ازاء هر طبقه اضافی۱۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۵۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریال ——————————————- ۱۰۰٫۰۰۰ ریالاز طریق سامانه بعد از ثبت علامت
هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن۵۰٫۰۰۰ ریال۱۰۰٫۰۰۰ ریالتا زمان تائید اظهارنامه تا مرحله ثبت برند
حق الثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن۵۰٫۰۰۰ ریال۱۰۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
حق الثبت تغییرات علامت (به غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری)۵۰٫۰۰۰ ریال۱۰۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
هزینه صدور گواهی المثنی علامت تجاری۱۰۰٫۰۰۰ ریال۲۰۰٫۰۰۰ ریالدر صورت مفقود شدن گواهی ثبت علامت
هزینه رونوشت مصدق۵٫۰۰۰ ریال۱۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
هزینه اخذ تائیدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه۱۵٫۰۰۰ ریال۳۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت (کمیسیون)۵۰۰٫۰۰۰ ریال۷۵۰٫۰۰۰ ریالدر صورت رد شدن اظهارنامه از طریق سامانه
هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضاثبت (کمیسیون)۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
ودیعه تسلیم دادخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده به دادگاه۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
هزینه بررسی اظهانامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبداء۲۰۰٫۰۰۰ ریال۴۰۰٫۰۰۰ ریال——————————————-
هزینه روزنامه رسمی تقاضای ثبت علامت (به صورت سیاه و سفید و میزان کادر آگهی)از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالااز ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بالاهر نوبت از روزنامه رسمی علامت تجاری
هزینه روزنامه رسمی تقاضای ثبت علامت ( به صورت رنگی و میزان کادر آگهی)از ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال به بالااز ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال به بالاهر نوبت از روزنامه رسمی علامت تجاری
هزینه برگه خام سند علامت تجاری۵٫۵۰۰ ریال۵٫۵۰۰ ریالاز اداره علامت خریداری می شود

باید توجه داشت که فرآیند ثبت برند و علامت تجاری بسیار پیچیده و زمان بر می باشد در نتیجه موسسه ذهن ناب می تواند در این مسیر کنار شما باشد تا با انجام حرفه ای این مهم شما را یاری رساند.

هزینه ثبت برند در سال ۹۹

برای کسب اطلاعات در خصوص هزینه های ثبت برند , علامت تجاری و لوگو می توانید با مشاورین ما در موسسه ثبتی ذهن ناب تماس بگیرید:

09122938218 – 02188660581

سوالات متداول هزینه های ثبت برند

هزینه کامل (0-100) ثبت برند چقدر است ؟

هزینه ثبت برند به تعداد طبقات درخواستی بستگی دارد , از طرفی دو نوبت روزنامه رسمی دارد .لذا برای اینکه به صورت دقیق از هزینه ثبت برند مطلع شوید با کارشناس ما تماس بگیرید : 09122938218

موارد رد علامت تجاری و برند تجاری چی هست ؟

1-واژه های عام قابل ثبت برای علامت تجاری و برند نمی باشد. 2- واژه های توصیف کننده قابل ثبت برای علامت تجاری و برند نمی باشد.3-علائم گمراه کننده ( فریب دهنده ) قابل ثبت برای علامت تجاری و برند نمی باشد.4-پرچم ها و نشانه ها قابل ثبت برای علامت تجاری و برند نمی باشد.

مدت اعتبار علائم تجاری و برند چقدر است؟

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری و برند ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌ های متوالی ۱۰ ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر ، درنظر گرفته می شود که رقمی حدود دو برابر رقم تمدید می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند ؟

1-کپی شناسنامه و کارت ملی ۲-جواز کسب یا پروانه بهره برداری -۳ روزنامه تاسیس و آخرین روزنامه تغییرات (مختص اشخاص حقوقی)