ورود و خروج شریک

ورود و خروج اعضاء در شرکت ها به دلایل خاصی صورت می گیرد. که می توان به نمونه آنها اشاره کرد:

  • انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود.
  • جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر.
  • اضافه شدن شخص جدید به مجموعه به هر دلیلی.

باید در این ورود و خرج ها دقت کرد که از تعداد افراد کمتر از حد قانونی نشود.

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکاء

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

  • مدارک هویتی تمامی اعضاء (شناسنامه و کارت هوشمند).
  • حضور تمامی شرکاء در جلسه تعیین شده از طرف موسسه ثبتی ذهن ناب.
  • اعلام آخرین سرمایه مجموعه و میزان سرمایه هر شخص.
  • صورتجلسه تنظیم شده برای ورود شریک و خروج شریک روی سربرگ مجموعه که توسط موسسه انجام میشود.
  • مدارک هویتی شرکت و یا موسسه غیرتجاری که توسط وکیل موسسه قبل از جلسه اعلام خواهد شد.
  • مهر شرکت.
  • مدارک تکیملی که در موسسه اعلام می شود.

راه ارتباطی با موسسه ثبتی ذهن ناب

برای کسب اطلاع از قیمت تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات بعد از تکمیل و ارسال فرم و مدارک خواسته شده فوق حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب تماس حاصل فرمائید تا تفاوت را احساس کنید.https://zehnenaab.com/wp-content/uploads/2020/05/فرم-تغییرات.pdf

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تغییرات شرکت و یا موسسات غیر تجاری زمانی بین ۷ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو, چه مقدار سرمایه, چه مقدار سهام و چه تعداد سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود.

موسسه ثبتی ذهن ناب برای ورود و خروج اعضاء شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.