تغییرات شخصیت حقوقی که شامل کلیه تغییرات شخصیت حقوقی از جمله افزایش کاهش سرمایه٬ تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره به همراه حق امضاء٬ تغییر آدرس شخصیت حقوقی و خیلی موارد دیگر می باشد. ما در این دسته به توضیح کامل تمامی دگردیسی های شخصیت حقوقی می پردازیم.

تنظیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت مسئولیت محدود همراه تنظیم و ثبت

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تعداد حداقل ۲۵ ماده (قابل تغییر می ب…
کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه سهامی خاص – کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص

کاهش سرمایه سهامی خاص: در تمامی شرکت ها قبل از ثبت شرکت, سهامدارا…
انحلال شرکت

انحلال شرکت چیست – مدارک و نحوه انحلال شخصیت حقوقی

انحلال شرکت ها یا موسسات غیرتجاری به منزله پایان عمر آن شرکت …
صورتجلسه هیئت مدیره

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت و دستورات جلسه هیات مدیره

منظور از هیئت مدیره شرکت چه کسانی هستند؟ صورتجلسه هیئت مدیره…
مجمع عمومی شرکت سهامی

مجمع عمومی شرکت سهامی خاص و نحوه تشکیل و دستورات مجامع

در این مقاله مطالعه می کنید: مجمع عمومی شرکت سهامی چیست و همچنین مجمع …
افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص

افزایش سرمایه نقدی سهامدار – افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی

افزایش سرمایه نقدی شرکت سهامی خاص هر شرکت هنگام ثبت در اداره …
روزنامه رسمی

انتشار روزنامه رسمی – طریقه انتشار روزنامه رسمی از سامانه

روزنامه رسمی چیست ؟ چه اطلاعاتی در روزنامه رسمی چاپ می شود و ن…