تصویب ترازنامه مالی

تصویب ترازنامه مالی شرکت 🥇 [ تصویب تراز های مالی شرکت ]

/
تصویب ترازنامه مالی شرکت , تصویب تراز های مالی شرکت   : یکی از بحث …
انتخاب بازرس

انتخاب بازرس شرکت های مسئولیت محدود , سهامی و ...

/
انتخاب بازرس شرکت های مسئولیت محدود , سهامی و ... : از رکن های تا…
کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

/
کارت عضویت اتاق بازرگانی , هزینه کارت عضویت اتاق بازرگانی + مدارک ل…
گواهی ارزش افزوده

گواهی مالیات بر ارزش افزوده

/
دریافت گواهی ارزش افزوده شرکتها , تمدید گواهی مالیات بر ارزش…
اظهارنامه مالیاتی

چگونگی تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی

/
اظهارنامه مالیاتی : مالیات قسمتی از درآمد های مشاغل و تولیدی های…
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره

انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره

/
تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: مطابق قانون تجارت، اداره امور مو…
تمدید رتبه پیمانکاری

نحوه تمدید رتبه پیمانکاری

/
تمدید رتبه پیمانکاری : بعد از ثبت شرکت افراد برای گسترش فعالیت های خ…
تغییرات تعداد اعضا هیئت مدیره

تغییرات تعداد اعضا هیئت مدیره

/
تغییرات تعداد اعضا هیئت مدیره : به گروهی از مدیران اتلاق می ش…
تمدید جواز تاسیس

نحوه تمدید جواز تاسیس

/
تمدید جواز تاسیس : برای فعالیت هر واحد صنعتی و تولدی اخذ مجوز های زی…
اخذ پروانه بهره برداری

نحوه اخذ پروانه بهره برداری

/
نحوه اخذ پروانه بهره برداری : افراد متقاضی برای تأسیس و به راه …