سوالات متداول - اخذ کد اقتصادی

/
سوالات متداول - اخذ کد اقتصادی سوال ۱: تفاوت کد اقتصادی و کد کا…

اظهارنامه ثبتی چیست

/
اظهارنامه ثبتی چیست؟ تعریف اظهارنامه ثبتی: اظهارنامه ثبتی برگ مخصوص…

سوالات متداول - شرکت های هلدینگ یا شرکت های مادر

/
سوالات متداول - شرکت هلدینگ یا شرکت مادر سوال ۱: شرکت تابعه یا…

قانون تجارت الکترونیک

/
قانون تجارت الکترونیک در ایران ماده ۸- هرگاه قانون لازم بداند که …

قانون صدور چک

/
قانون صدور چک نقل از روزنامه رسمی شماره ۹۱۲۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۵/۱۹…

مزایا و معایب شرکت سهامی خاص

/
مزایا و معایب شرکت سهامی خاص مزایای شرکت سهامی خاص به چند نمونه…

تغییر آدرس موسسه غیر تجاری

/
تغییر آدرس موسسه غیر تجاری تغییر آدرس موسسات غیر تجاری به م…

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

/
تغییر آدرس شرکت سهامی خاص تغییر آدرس شرکت سهامی خاص به منزله جا به…

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

/
تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود به م…

تعریف و کلیات شرکت سهامی

/
تعریف و کلیات شرکت سهامی بر طبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت،…