مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

/
مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالب…

نگهداری حیوانات در ساختمان

/
نگهداری حیوانات در ساختمان نكات كاربردي در آپارتمان: نگهداری حیوانات در ق…

ماه های حرام

/
ماه هاى حرام تنها ٤ ماه حرام وجود دارد كه در صورت فوت ( توجه ش…

خروج از کشور

/
خروج از کشور دختر مجرد بالاى ١٨ سال براى دريافت گذرنامه و همچني…

گواهی تجرد

/
گواهى تجرد برگه اى است كه به درخواست صاحب شناسنامه صادر مي شود و ا…

تغییر سن

/
تغییر سن ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه‌ جدید باید متکی …

حمل خودرو با جرثقیل راهنمایی و رانندگی

/
حمل خودرو با جرثقيل راهنمايي و رانندگي اگر قبل از حمل یا در حینِ حملِ اتومبیل بوسیل…

تفاوت های شرکت مدنی و تجاری

/
تفاوت هاى مفهوم شركت تجارى با  شركت مدنى تفاوت اول :۱-هدف شركت تج…

نگهداری طفل بعد از فوت والدین

/
نگهداری طفل بعد از فوت والدین در صورت فوت یکی از پدر يا مادر ح…

جهیزیه

/
 جهیزیه جهیزیه آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر زن جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محس…