خدمات مالی و حسابداری

خدمات ما در زمينه خدمات مالي و حسابداري و بازار سرمایه  به شرح زير مي باشد :

انجام کلیه امور حسابداری و خدمات مالی بشرح زیر:

 •  تهيه دفاتر قانوني (دفاتر روزنامه و دفاتر کل) واظهارنامه مالياتي و دفاعيه هاي لازم.
 • پیاده سازی سیستم های مالی و بهای تمام شده.
 • مشاوره جهت  نصب و پیاده سازی  سیستم های مالی و آموزش نیروی های انسانی.
 • پيشنهاد ، طراحي و پياده سازي انواع كدينگ حساب ها.
 • انجام خدمات پيمانكاري وظايف امور مالي به خارج از سازمان.
 • كمک به شركت ها در استخدام حسابدار قابل اطمينان و مجرب و اعزام حسابدار و تامين كادر مالي.
 • تهيه صورت هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و صورت هاي مالي تلفيقي گروه شركت ها طبق ضوابط و استانداردهاي سازمان حسابرسی.
 • رفع اختلافات مالي بين شركاء وسهامداران.
 • انجام امور تصفيه شركت ومديريت امور تصفيه.
 • اصلاح و تعديل حساب ها.
 • تهيه آيين‌ نامهها و دستورالعمل هاي مالي و استقرار سیستم كنترل داخلي.
 • تهيه بودجه و گزارشات تحليلي مالي و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص.
 • تهيه گزارشات  افزایش سرمایه  و گزارشات خاص  و ویژه.
 • خدماتي كه توسط دادگاه ها ومراجع قضايي ارجاع می گردد.
 • ارائه ساير خدمات مالي مورد احتياج موسسات و شركت ها بسته به مورد.
 • پیش حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی.

و به تفکیک خدمات تخصصی ما هم بشرح زیر خواهد بود:

 • خدمات مالیاتی.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده که به صورت فصلی ارائه می شود.
 • تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل.
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه.
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی.
 • پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف  توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی.
 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خدمات حسابداری ، خدمات حسابرسی ، خدمات مشاوره ای ، مالی ، مالیاتی ، مشاور.
 • خدمات مشاوره مالیاتی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.
 • مشاوره مالیاتی در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس.

مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

 • مالیات بر درآمد.
 • اشخاص حقیقی وحقوقی.
 • مالیات تکلیفی.
 • مالیات بر درآمد اجاره.
 • مالیات بر حقوق.
 • مالیات بر ارزش افزوده.
 • صورت معاملات خرید وفروش فصلی.
 • مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر.

 خدمات حسابرسی :

 • حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانکها و سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار.
 • حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور.
 • حسابرسی داخلی.
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.

خدمات حسابداری :

 • مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری.
 • انجام کد گزاری حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز.
 • آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شرکت.
 • انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ، پاره وقت یا پروژه ای.
 • انجام امور اصلاح حساب های مالی ، بستن حساب ها ، تهیه تراز های آزمایشی ، صورت های مالی اساسی (ترازنامه ، سود و زیان و گردش وجه نقد) و دفاتر قانونی
 • سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی.
امتیاز به پست