تاسیس صرافی

ثبت و تاسیس انواع صرافی ها موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. از نظر دستور العملی صرافی ها به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شوند :

 1. صرافی های نوع اول : صرافی هایی هستند که صرفاً به خرید و فروش نقدی ارز ( غیر الکترونیک ) مبادرت می نمایند و پرداختن به سایر معاملات ارزی و غیر ارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع است.
 2. صرافی های نوع دوم : صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز به امر نقل و انتقال ارز در چهارچوب مقررات ارزی اشتغال می ورزند.

چند نکته : 

 • در هر دو نوع صرافی موضوع این ماده می تواند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره نیز اشتغال ورزند.
 • کلیه صرافی های نوع اول و دوم به جزء صرافی های موضوع ماده پنج این دستور العمل لازم است در غالب شرکت تضامنی ایجاد شوند.
 • تاسیس صرافی توسط بانک ها و موسسات اعتباری در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.
 • صرافی های مجاز به تاسیس شعبه نمی باشند.
 • سرمایه اولیه تاسیس صرافی با توجه به نوع شهر و نوع صرافی اول و دوم متفاوت می باشد و در موسسه ذهن ناب همشهری به متقاضی اعلام می گردد و بانک مرکزی می تواند هر زمان صلاح ببیند و با اعلام قبلی ۳ ماهه نسبت به تغییر میزان سرمایه اولیه اقدام نماید.

مدارک و اطلاعات برای تاسیس صرافی :

 1. مبلغ سرمایه پیشنهادی و نحوه تامین آن.

 2. مدارک هویتی شرکت.

 3. مدارک هویتی موسسین و میزان سهم الشر که آن ها.

 4. مدارک تحصیلی موسسین.

 5. گواهی عدم سوء پیشینه موسسین.

 6. مدارکی تکمیلی که در موسسه ذهن ناب همشهری به متقاضی اعلام می گردد.

 7. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و اقامت در آن.

نکته بسیار مهم که قابل ذکر می باشد این است که مجوز صادر شده توسط مراجع ذی صلاح قابل انتقال به غیر نمی باشد  مگر در مواردی خاص که توسط موسسه اعلام می گردد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت صرافی و تغییرات شرکت شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

امتیاز به پست