تاسیس شرکت تبلیغاتی

برای ثبت شرکت های تبلیغاتی باید که گونه زیر عمل کرد :

مراحل ثبت شرکت تبلیغاتی :

  1. ارائه مدارک لازم که در ادامه ذکر خواهد شد.
  2. انتخاب نام و اجرای مراحل مربوطه.
  3. اخذ مجوز های تبلیغاتی در صورت لزوم.
  4. شرکت در آزمون ویژه تاسیس شرکت ( کانون ) تبلیغاتی.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تبلیغاتی :

  1. عکس ۴*۳ چهار عدد از مدیر مسوول و صاحب امتیاز.

  2. مدارک تحصیلی مدیر مسوول و صاحب امتیاز.

  3. شناسنامه و کارت ملی مدیر مسوول و صاحب امتیاز.

  4. کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم مدیر مسئول و صاحب امتیاز.

  5. گواهی عدم سوء پیشینه از مدیر مسوول و صاحب امتیاز.

 موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تاسیس شرکت تبلیغاتی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

امتیاز به پست