تاسیس شرکت های دارویی

شرکت دارویی شرکتی است که موضوع و فعالیت اصلی آن توزیع و پخش دارو های انسانی است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دارویی

  1. درخواست کتبی و اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری یا استانی دارو.

  2. مدارک هویتی شرکت طبق درخواست وکیل موسسه ذهن ناب همشهری.

  3. گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء.

  4. مدارک تکمیلی که در موسسه ذهن ناب همشهری اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ثبت شرکت دارویی شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

امتیاز به پست