انحلال شرکت

انحلال شرکت ها یا موسسات غیر تجاری به منزله پایان عمر آن شرکت و موسسه می باشد و لازمه پایان عمر شرکت یا موسسه این است که دارایی جمعی ٫ از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. ولی قبل از این مهم باید طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند و طلبکاری باقی نمانده باشد. برای چنین مقصودی ٫ قانون گذار ٫ تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

 در ادامه به اختصار به موارد انحلال و مدارک مورد نیاز اشاره خواهد شد :

انحلال در شرکت های سهامی خاص ٬ مسئولیت محدود ٬ نسبی ٫ تضامنی ٬ موسسات غیر تجاری می تواند به دلایل زیر باشد :

۱. در صورت ورشکستگی شرکت :  در زمانی که بر اثر زیان های وارده ٫ حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ٫ هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی صاحبا سهام تشکیل داده و یا با افزایش سرمایه توسط شرکاء و سهامداران و یا کاهش سرمایه درج شده در مدارک هویتی شرکت سرمایه را ایکسان سازی کنند.

۲. موضوع شرکت : وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده بوده را به انجام رسانیده و یا انجام آن غیر ممکن بوده و از ادامه آن منصرف شده اند.

۳. زمان شرکت : در صورتی که شرکت برای تاریخ معینی تشکیل گردیده باشد و آن زمان به پایان رسیده باشد. ( مگر آنکه مدت ذکر شده قبل از انقضاء تاریخ تمدید گردیده باشد.)

۴. حکم دادگاه : در صورتی که صدور حکم قطعی دادگاه صادر شود.

۵. رای صاحبان سهام : در صورتی که صاحبان سهام به هر دلیلی رای به انحلال دهند.

۶. فوت یکی از شرکاء : در مورد فوت یکی از شرکاء اکر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

۷. تصمیم شرکاء : در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود و نسبی و تضامنی و موسسات غیر تجاری :

جهت انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری مدارک زیر را باید به موسسه ذهن ناب همشهری ارائه نمایید :

  1. تعیین زمان جلسه توسط ذهن ناب به شرکت مورد نظر.

  2. حضور حداکثر شرکاء یا تمام شرکاء.

  3. وجود سربرگ شرکت در جلسه.

  4. مدارک هویتی مدیر عامل و شرکاء.

  5. مدارک هویتی شرکت مورد نظر.

  6. وجود مهر شرکت مورد نظر در جلسه.

  7. مدارک و اشخاص حقوقی که از طرف وکیل موسسه به شما اعلام می گردد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای انحلال شرکت ها و موسسات غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.
امتیاز به پست