تغییر موضوع شرکت

در خیلی از موارد در ابتدای تاسیس شرکت و یا موسسه غیر تجاری ٫ برای تعیین موضوع شرکت خیلی موارد لحاظ نمی شود و در گذر زمان آنها مشخص می شود و می توان این موارد را به موضوع شرکت یا موسسه اضافه ٫ کم و یا اصلاح کرد. (برای تغییر موضوع شرکت بهترین راه مشاوره با وکلای موسسه ذهن ناب همشهری می باشد تا در آینده با چنین مشکلاتی رو به رو نشوید.)

مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

  1. مدارک هویتی مدیران و شرکاء.

  2. مدارک هویتی شرکت یا موسسه.

  3. سربرگ شرکت یا موسسه.

  4. مهر شرکت و یا موسسه.

  5. با هماهنگی موسسه ذهن ناب همشهری تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء و یا اکثر شرکاء در جلسه تعیین شده.

  6. تعیین موضوع جدید برای شرکت یا موسسه (جهت تعیین موضوع مناسب برای شرکت ٫ مشاوره با وکیل الزامی می باشد تا در اداره ثبت دچار مشکل نشود.)

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تغییر و تعیین موضوع شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.
امتیاز به پست