تغییر موضوع

تغییر موضوع شرکت به منزله تغییر زمینه فعالیت شرکت می باشد.موضوع فعالیت شرکت بیان گر هدف و نماینگر محدوده فعالیت شرکت است. تغییر موضوع شرکت ، منظور موضوع اصلی شرکت می باشد که هنگام ثبت شرکت در یکی از بندهای اساسنامه (اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه) شرکت ذکر شده است. به بیان صریح تر ، موضوع فعالیت شرکت مانع از صرف سرمایه های اضافی شرکت ، در زمینه­ هایی خارج از موضوع خود می­ باشد و به مدیران اجرایی اجازه نمی­دهد که خارج از چهارچوب موضوع فعالیت شرکت تکاپو داشته باشند. به هر حال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر موضوع شرکت گرفته شود.

راهنمای تغییر موضوع شرکت

جهت تغییر موضوع شرکت باید کلیه شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع شرکت را بررسی و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند و صورتجلسه تغییر موضوع شرکت را مکتوب نموده و کلیه شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت صورتجلسه را مهر و امضاء می نمایند. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

تغییر موضوع در انواع شرکت ها

از آن جایی که تغییر آدرس در شرکت دارای تشریفات متفاوت می باشد به تفکیک به بررسی آنها می پردازیم.

 • تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص
 • تغییر موضوع در شرکت با مسئولیت محدود
 • تغییر موضوع در موسسه غیر تجاری.

مدارک مورد نیاز تغییر موضوع شرکت

مدارک مورد نیاز تغییر موضوع اساسنامه به شرح زیر می باشد:

 • مدارک هویتی مدیران و شرکاء یا سهامداران و بازرسین شرکت مورد نظر.
 • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
 • سربرگ شرکت جهت پرینت صورتجلسه تغییر موضوع.
 • مهر شرکت.
 • با هماهنگی موسسه ذهن ناب همشهری تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء یا سهامداران و یا اکثر شرکاء سهامداران در جلسه تعیین شده.
 • تعیین موضوع جدید برای انجام فعالیت شرکت.
 • در صورت مجوزی بود موضوع اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح.
 • در صورتی که یکی از شرکاء یا سهامدارن حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه)
 • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه).

هزینه تغییر موضوع شرکت

هزینه ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا موسسه غیر تجاری به شامل موارد زیر می باشد :

 • حق الوکاله وکیل و حق الثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا موسسه.
 • تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع مربوط به شرکت یا موسسه.
 • ورود سیستمی صورتجلسه تنظیم شده شرکت یا موسسه.
 • پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و روزنامه کثیرالانتشار صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا موسسه.
 • تنظیم و ثبت اشخاص حقوقی شرکت از جمله معرفی نامه اشخاص حقوقی و استعلام های مربوطه برای اشخاص حقوقی.
 • تنظیم و ثبت کد فراگیر اشخاص غیر ایرانی.
 • تغییر موضوع در شرکت ها و موسسات غیر تجاری در شهرستان ها و شهر هایی به جزء تهران با هزینه کمتر و بدون وکیل انجام می شود.
 • آگهی دعوت روزنامه کثیرالانتشار در صورت تشکیل جلسه با حضور حداکثر شرکاء.

نکته: در صورت مجوزی بود موضوع اساسنامه اخذ مجوز با موکل می باشد ولی در این روند موسسه همراه شما خواهد بود.

توجه داشته باشید کلیه زمان در نظر گرفته برای تغییر موضوع شرکت ها یا موسسات غیر تجاری زمانی بین ۵ الی ۱۵ روز کاری انجام می باشد و هیچ فرقی ندارد که چه تعداد عضو , چه مقدار سرمایه و چه تعداد شریک یا سهامدار داشته باشد. این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسه مهر و امضاء شده به موسسه حساب می شود. در صورتی که تمایل به تغییر موضوع شرکت یا موسسه خود را دارید و این افتخار را می خواهید به موسسه ثبتی ذهن ناب بدهید , فرم زیر را پرینت گرفته و تکمیل کنید و با مدارک هویتی اعضاء و شرکاء یا سهامداران و بازرسین برای موسسه توسط ایمیل یا فایل ضمیمه زیر ارسال کنید تا در سریعترین زمان و بهترین کیفیت تغییر موضوع شرکت یا موسسه شما به ثبت برسد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تغییر و تعیین موضوع شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.