افزایش سرمایه

طبق تعاریفی که از شرکت ها شده است ممکن است شرکاء و یا سهامداران بعد از تاسیس شرکت و یا طی زمان های مختلف تصمیم به افزایش سرمایه نمایند. افزایش سرمایه در شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصولاً به منظور افزایش اعتبار شرکت ها می باشد.

  

 لینک های سریع برای افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات غیر تجاری مختلف:

معمولاً در شرکت ها و موسسات غیر تجاری افزایش سرمایه به یکی از دلایل زیر صورت می پذیرد :

 • ورود سهامدار جدید.
 • افزایش سرمایه توسط سهامداران.
 • افزایش سرمایه از طریق مطالبات.

مدارک لازم جهت افزایش سرمایه

 1.  مدارک هویتی موسسه غیر تجاری و یا شرکت.

 2. ارائه لیست کامل شرکا و میزان سهم الشرکه.

 3. ارائه مدارک هویتی شخص تازه ورود.

 4. موارد تکمیلی در موسسه ذهن ناب همشهری به شما اعلام خواهد شد.

معمولاً در شرکت ها و موسسات غیر تجاری کاهش سرمایه به یکی از دلایل زیر صورت می پذیرد :

 • خروج یکی از سهامداران.
 • زمانی که سرمایه شرکت از سرمایه اولیه کمتر شده باشد.
 • فوت یکی از اعضاء
 • تصمیم اعضاء بر کاهش سرمایه اولیه.

مدارک لازم جهت کاهش سرمایه :

 1.  مدارک هویتی موسسه غیر تجاری و یا شرکت.

 2. ارائه لیست کامل شرکا و میزان سهم الشرکه.

 3. ارائه مدارک هویتی شخص تازه ورود.

 4. موارد تکمیلی در موسسه ذهن ناب همشهری به شما اعلام خواهد شد.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای تغییر سرمایه شرکت ها و موسسات غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.

امتیاز به پست