نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت های زیر را برای آن متصور بود :

  • خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت.
  • خارج شده یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت.
  • خارج شده یک یا چند شخص و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت.
  • خروج کلیه اعضای شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع این کار واگذاری شرکت و امتیازات شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام شرکت :

  1. مدارک هویتی شخص جدید.

  2. مدارک هویتی شرکت.

  3. سربرگ شرکت.

  4. مهر شرکت.

  5. حضور شرکاء در جلسه تعیین شده از طرف موسسه ذهن ناب همشهری.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای نقل و انتقال سهام شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.
نقل و انتقال سهام شرکت
۵ (۱۰۰%) ۱ vote