صورتجلسه ورود و خروج شریک

ورود و خروج اعضاء در شرکت ها به دلایل خاصی سورت می گیرد. که می توان به نمونه آنها اشاره کرد :

  • انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود.
  • جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر.
  • اضافه شدن شخص جدید به مجموعه به هر دلیلی.

باید در این ورود و خرج ها دقت کرد که از تعداد افراد کمتر از حد قانونی نشود.

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکاء :

  1. مدارک هویتی تمامی اعضاء.
  2. سربرگ مجموعه.
  3. حضور تمامی شرکاء در جلسه تعیین شده از طرف موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری.
  4. مدارک هویتی شرکت و یا موسسه غیر تجاری که توسط وکیل موسسه اعلام خواهد شد.
  5. مهر شرکت.
  6. مدارک تکیملی که در موسسه اعلام می شود.
موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ورود و خروج اعضاء شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.
امتیاز به پست