ورود و خروج شریک

ورود و خروج اعضاء در شرکت ها به دلایل خاصی سورت می گیرد. که می توان به نمونه آنها اشاره کرد :

  • انصراف یکی از اعضاء برای ادامه کار با مجموعه که موجب می شود شخصی از مجموعه خارج شود.
  • جایگزینی فرد یا افرادی از مجموعه با افراد یا فردی دیگر.
  • اضافه شدن شخص جدید به مجموعه به هر دلیلی.

باید در این ورود و خرج ها دقت کرد که از تعداد افراد کمتر از حد قانونی نشود.

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکاء

مدارک مورد نیاز جهت ورود و خروج شرکاء در شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شرح زیر می باشد:

  • مدارک هویتی تمامی اعضاء (شناسنامه و کارت هوشمند).
  • حضور تمامی شرکاء در جلسه تعیین شده از طرف موسسه ثبتی ذهن ناب.
  • اعلام آخرین سرمایه مجموعه و میزان سرمایه هر شخص.
  • صورتجلسه تنظیم شده برای ورود شریک و خروج شریک روی سربرگ مجموعه که توسط موسسه انجام میشود.
  • مدارک هویتی شرکت و یا موسسه غیرتجاری که توسط وکیل موسسه قبل از جلسه اعلام خواهد شد.
  • مهر شرکت.
  • مدارک تکیملی که در موسسه اعلام می شود.

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری برای ورود و خروج اعضاء شرکت و موسسه غیر تجاری شما از هرکجا آمادگی همراهی را دارد.